Bizarnu situaciju doživio je Zadranin kojemu su djelatnici telekomunikacijske tvrtke nedavno došli spojiti optički kabel za internet i televizijski signal: rekli su mu da je prijavio krivu adresu, Miroslava Krleže 24B,, da zapravo živi na kućnom broju 24E te da mora podnijeti novi zahtjev. Zadranin koji je naručio uslugu, pomislio je da se radi o pogrešci, no kada je išao provjeriti podatke na katastru, doznao je da i on i njegovi susjedi već 32 godine žive na slovu "E", a da o tome nisu pojma imali.

- Lijepo se vidi u rješenju iz 1998. godine kao i na rješenju o mijenjanju podataka o zemljištu iz 2010. godine da je naša adresa Miroslava Krleže 24B. Netko od Vas je u ovih zadnjih 12 godina, promijenio našu adresu iz B u E i nije smatrao shodnim da vlasnik treba znati za to, upozorio je Zadranin nadležni ured Državne geodetske uprave.

Iz DGU mu je odgovoreno kako je adresa Miroslava Krleže 24E objektu dodijeljena još 1991. godine prilikom preimenovanja ulica Odlukom o izmjeni naziva ulica i trgova u Gradu Zadru. Tada je izvršeno preimenovanje Ulice Ivana Milutinovića u Ulicu Miroslava Krleže i prenumeracija objekata. Rješenja o promjenama su tada i slana strankama, a adresa u posjedovnom listu koju spominje odnosi se na adresu prijave posjednika, a ne objekta na predmetnoj čestici.

- Kako je moguće da ja 32 godine mijenjam svoju osobnu iskaznicu, putovnicu i ostale isprave na spomenutoj adresi M.Krleže 24 B i da tek sada saznajemo, od treće strane da nam se tko zna kad, promijenilo slovo na našoj adresi? Ja sam jučer i danas obašao svoje susjede pitajući ih koja je točno njihova adresa i jesu li 1991. godine dobili obavijest o promjeni slova na našim adresama. Svi smo složni u tome da smo 1991. dobili obavijest o promjeni imena ulice ali su nam brojevi ostali isti te smo na osnovu toga dobili tada nove hrvatske putovnice i osobne iskaznice, prigovorio je Zadranin i zatražio da se stanarima pošalju obavijesti kojima mogu promijeniti svoje osobne iskaznice i/ili putovnice, sve na trošak katastarskog ureda Zadar.