Iako je prvotni plan bio da privremena regulacija prometna traje što kraće, pokretni semafori u Ulici Hrvatskog sabora ipak ostaju sve do završetka radova koji se očekuju tek u ožujku. Do toga je dovelo iznenađenje ispod ceste kojeg su zatekli građevinari angažirani na rekonstrukciji spoja Puta Biliga na zadarsku zaobilaznicu.

Kako doznajemo, visokonaponski kabel pronađen je na 1,5 metara plićoj poziciji od one koja je dostavljena projektantu prilikom projektiranja novog prometnog rješenja. Zbog toga izvođači ne mogu proći s odvodnom cijevi ravno, već moraju zaobići kabel, ali ne znaju gdje, nego trebaju sve raskopati kako bi utvrdili potrebnu dubinu. Trebalo je naručiti nova betonska okna na koja se čeka gotovo mjesec dana zbog sušenja betona, a tako je izgubljena i nada da će radovi biti gotovi prije dugog roka od godinu dana.

- U tijeku je postavljanje novih te izmještanje postojećih instalacija koje se nalaze u trupu državne ceste. Budući se prilikom iskopa uočilo značajno odstupanje u visinskom položaju zatečenih instalacija u odnosu na ulazne podatke pri projektiranju, bilo je potrebno proširiti područje iskopa i redefinirati položaj novih instalacija. Zbog tehnologije izvođenja radova privremena regulacija prometa bit će na snazi do završetka radova koji se sukladno sklopljenom ugovoru očekuje u ožujku, službene su informacije iz Hrvatskih cesta, koje su investitor ovog cestovnog zahvata kojim bi crna prometna točka na Bilom brigu trebala postati sigurno semaforizirano raskrižje.

Radove izvode tvrtke Kruševo-put, zagrebačka Ingra i Mežnar građevinske usluge iz Duge Rese za 6,4 milijuna kuna (bez PDV-a), dok ih nadziru Civil engineering Zadar i Terestrika Split, ugovoreni za 257 tisuća kuna (bez PDV-a).