Prva radionica u sklopu edukacije „Udruga: uhvati priliku, volontiraj, zaposli(se), doprinesi" održat će se u Jasenicama utorak 17. siječnja 2023., s početkom u 14 h u prostorijama općinske zgrade Općine Jasenice. Radionica je besplatna, namijenjena je zaposlenicima, članovima i volonterima udruga, a održava se u sklopu projekta B.Ready - Snažne udruge za otpornu zajednicu.

Teme o kojima će biti riječi na ovoj radionici su osnivanje i vođenje udruge u skladu sa zakonskim okvirom, umrežavanje te komunikacijske vještine uključujući i komunikaciju s javnim tijelima i komunikacija s medijima. O ovim temama govorit će predstavnici partnerskih organizacija u projektu B.Ready - Ivan Matić iz Ekološke udruge Zrmanja, Matej Mikulić iz Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA-e), te Nives Rogoznica i Linda Šušteršić iz udruge „Eko-Zadar".

- U sklopu projekta B.Ready do sada su održana dva ciklusa ove edukacije i to u Posedarju i Benkovcu gdje su na radionicama ukupno sudjelovale 22 osobe iz 10 udruga. Svaka od ovih edukacija održava se kroz dvije radionice, a drugu radionicu u Jasenicama planiramo održati kroz petnaestak dana, u dogovoru s polaznicima. Teme radionica utvrđene su istraživanjem u osobnom kontaktu među udrugama na području Zadarske županije i odabrane su one za koje je najveći broj ispitanika pokazao interes. Na sljedećoj radionici teme će biti „Osnove pisanja projekata i prijava na natječaje", „Komunikacijske vještine: komunikacija s članovima udruge, volonterima i korisnicima aktivnosti udruge" i „Digitalni alati za uključivanje publike i izradu vizuala, najavila je voditeljica projekta Nives Rogoznica.

Sve zainteresirane udruge mogu za prijaviti za sudjelovanje putem na e-mail a [email protected]".