Na dan kada se usvajao Proračun za 2023. godinu, Gradonačelnik Zadra donio je treće izmjene plana javne nabave koje bi trebale pokriti trošenje proračuna za 2022. godinu. Na računu Grada, prema pouzdanim izvorima informacijama, ostalo je 20-ak milijuna kuna koji su u 2023. godine pretvoreni u eure.

Za nastavak izgradnje Puta kotarskih serdarskih, prva funkcionalna cjelina, smanjen je iznos s 1.7 milijuna kuna na 600 tisuća kuna. Taj iznos može se prebaciti u ovu godinu kao i posao koji nije ni počeo.
U 3. izmjenama plana javna nabave uvrštena je rekonstrukcija igrališta u MO Bili brig za 175 tisuća kuna.

Malo teže je odgonetnuti što bi bio „Projektantski nadzor građevine projektirane Glavnim projektom uređenja dijela parka Vruljica", osim što bi se nekome trebalo za to isplatiti 36 tisuća kuna. Za usluge stručnog nadzora nad sanacijom skakaonice na otvorenom kupalištu Kolovare planiran je dvostruki iznos.

Posebna priča je Centra za mlade za koji nikako da počnu radovi na uređenju okoliša, a ugovor je sklopljen u studenom na 4,2 milijuna kuna s firmom TIM. Možda zato što je trebalo napraviti reviziju tog projekta i izabrati stručni nadzor - sve skupa stotinu tisuća kuna bez PDV-a.

Od uređenja okoliša ni O

Javnosti nisu poznate, ali u planu su se našle usluge organizacije studijskog posjeta Parku znanosti u Oroslavju i Centrima izvrsnosti Varaždin kao i promotivne kampanje za održavanje događanja "STEM tjedan" i promotivne kampanje na društvenim mrežama. Ali su se zato u planu javne nabave našle ove tri stavke: Nabava i montaža eksponata za Park znanosti u OŠ Šime Budinića Adaptacija i uređenje učionica i STEM vrta osnovnih škola te Usluga vanjskog stručnjaka za izradu troškovnika opreme.

Jedva da je donesen UPU Skročini, a Grad je već prionuo izradi idejnog, glavnog i izvedbenog projekta ceste s pripadajućom infrastrukturom za 130 tisuća kuna, dok je isti posao, ali u UPU stambene zone Skročini planiran na 190 tisuća kuna. Za UPU Karme koji je davno donesen umjesto gradnje komunalne infrastrukture daje se 190 tisuća kuna tek za novelacija projektne dokumentacije. Više od 2 milijun kuna raspoređeno je za poslove projektiranja. Među ostalim zaobilaznice u Diklu, pristupne ceste i parka na Plovaniji, infrastrukture na području UPU predio "Gornji Bilig", Trga Gospe Loretske u Arbanasima, projekta vrtića na Smiljevcu, nogometnog igrališta TŠC te izrada idejnog rješenja stambenih objekata u svrhu stambenog zbrinjavanja mladih.

 Unatoč ucjeni turskih investitora za gradnju hotela Maraska, nadležni u Gradu u taj plan su dodali 170 tisuća kuna za izradu glavnog i izvedbenog projekta ceste P1 u obuhvatu DPU-a Maraska park.

U kategoriji pravovremene javne nabave su javne špine za potrebe krajobraznog uređenja Obale Petra Krešimira IV koja će biti u obalnom pojasu završena krajem godine. Za uslugu sanacije i održavanja interaktivne skulpture makete grada Zadra, a iz koje je u svibnju izvađena katedrala, planira se 100 tisuća kuna.

Iz Ureda gradonačelnika odbili su odgovoriti na novinarski upit koliki su troškovi izložbe Jedan svijet u Providurovoj palači koje pokriva Grad Zadar. U planu javne nabave navedene su neke stavke među kojima nema najvećeg troška osiguranja i čuvanja umjetnina (to smo našli  među sklopljenim ugovorima na iznos od 69 tisuća kuna za 6 mjesci, op.a). Ali ima sluga istovara i razmještanja umjetnina unutar Providurove, godišnji servisni pregled klima uređaja i komora na lokaciji Providurove koja je otvorena lani u veljači, nabava uređaja za nadzor kvalitete zraka te nabava i zamjena turbopuhala. Sve skupa oko 200 tisuća kuna pokriveno je planom a koliko je u zbilji, to javnost ne smije znati.

Kao što se jedva zna kako je Vlada RH prihvatila pokroviteljstvo nad izložbom Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti „Jedan svijet", sukladno zamolbi gradonačelnika Grada Zadra ali bez financijskih obveza.