Zadarska županija objavila je pozivni natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja - nagrada za životno djelo i godišnje nagrade.

Javna priznanja izrazi su pohvale i zahvalnosti domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama koje su svojim radom i uspjesima doprinijele razvoju i ugledu Zadarske županije, a dodjeljuju se za najveće zasluge u promicanju: znanosti, gospodarstva, odgoja, obrazovanja, kulture, tehničke kulture, umjetnosti, športa, tjelesne kulture, zdravstvenog i humanitarnog rada, socijalne skrbi, prostornog uređenja, zaštite i unapređenja okoliša, ljudskih prava, kao i ostalih područja društvenog života.

Prijedlozi se mogu podnijeti sve do 1. ožujka 2023. godine, nakon čega će se sastati Odbor za dodjelu javnih priznanja kako bi glasao o kandidatima.

Odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Županijska skupština, a nagrade se svečano uručuju u travnju na Dan Zadarske županije.