Vijećnik u Županijskoj skupštini Zadarske županije Marko Pupić-Bakrač izvijestio je kako je danas zaprimio presudu u predmetu u kojemu ga je župan Božidar Longin tužio za klevete.

- Od dijela optužbi sam oslobođen a osuđen sam za dio gdje sam ukazivao o štetnosti davanja u koncesiju luke Gaženice Turcima, kao i za propitivanje prodaje marine Dalmacija, također Turcima. U luci Gaženica nije ostvaren duplo veći promet, kako je tvrdio Škifić da će biti nakon koncesije, nije postala home port, ne ubire se koncesijska naknada 15-20 milijuna kuna kao što se tvrdilo da će se ubirati, nego svega cca 1,8 milijuna kuna u najuspješnijoj turističkoj sezoni 2019 godine, kasnije u pandemijskim godinama i višestruko manje ( za 2022 godinu još nemamo podatke).

Nitko ne odgovara za puste izrečene laži i štetu koja je nanesena RH, posebno kad se uzme u obzir da se tu radi o poslovanju s Turcima koji imaju na vlasti jedan autoritaran i zločinački režim. Odgovaram eto ja koji govorim i upozoravam, a taj govor se klasificira kako se klasificira, iako je Ustavni sud i Sud za ljudska prava donio niz presuda o slobodi javnog izražavanja i kako granice dopuštene kritike prema obnašateljima javne dužnosti moraju biti mnogo šire.

Ovakve odluke suda da arbitrira u političkoj areni, što je umjesno a što neumjesno za kazati, direktno potiču autocenzuru, sužavaju prostor javnog i političkog djelovanja, što se sve u mom slučaju naravno neće dogoditi makar za to bio osuđivan. Za sve one koji impliciraju kakve ja koristi imam od javnog i političkog djelovanja evo odgovora, nikakve. Imam enormne materijalne i svake druge štete, ali ni to me neće zaustaviti, Bogu hvala.

Budući da presuda nije pravomoćna o njoj će se odlučivati u daljnjem postupku, što će u neku ruku biti i preispitivanje lokalnog suda te eventualnog utjecaja na isti od strane politike i političara, priopćio je Pupić Bakrač.

Pupić Bakrač je sudskim rješenjem dobio novčanu kaznu od 9.668 kuna.