Na posljednjoj sjednici Vlade RH imenovani su novi članovi Upravnog vijeća Hrvatskih voda, a među njima je pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove Zadarske županije Daniel Segarić. Do novih pravila o sukobu interesa, član UV tog državnog piduzeća bio je župan Božidar Longin kobeg je Vlada RH razriješila u veljači 2022.

Osim Segarića u UV su imenovani Ivan Hampovčan i Vladimir Kurečić. Predsjednik Upravnog vijeća je ministar Davor Filipović, a direktor Zoran Đuroković.