Izrada 8. izmjena i dopuna Županijskog prostornog plana ŽPP ušla je u četvrtu godinu u kojoj bi se taj dokument prema najavi resornog pročelnika Olivia Meštrovića trebao donijeti na prvoj ovogodišnjoj skupštini.

Prijedlog izmjena ŽPP, ali i prve Strateške studije utjecaja na okoliš s glavnom ocjenom utjecaja na ekološku mrežu, iz županijskog Zavoda za prostorno uređenje koji je izrađivač Plana, prije dva tjedna poslan je na obavezno mišljenje Ministarstvu gospodarstva u kojem je Zavod za zaštitu okoliša i priroda. Po pribavljanju tog mišljenja Izvješće o provedenoj javnoj raspravi objavit će se u informacijskom sustavu Ministarstva prostornoga uređenja te na mrežnim stranicama Zadarske županije, najavljeno je u informaciji koju smo tražili za javnost.

Ta je ekologija dobila prednost u odnosu na prostorno planiranje koje ocjenjuje Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Oni daju suglasnost na konačni prijedlog prije nego on dospije na skupštinu.

Kakav Plan prostornog uređenja će dobiti Zadarska županija, to je teško ocijeniti i nakon javne rasprave provedene u srpnju 2021. godine.

Ukupno je zaprimljeno i obrađeno 135 podnesaka od 23 javnopravna tijela, 26 jedinica lokalne samouprave te 69 pravnih i fizičkih osoba. Oni su dostavili 403 prijedloga i primjedbe. Od toga na temu obnovljivih izvora energije odnosi se 111 prijedloga i primjedbi na Stratešku studiju i Prijedlog izmjena i dopuna Plana što je 28 posto, statistički su podaci koje nam je proslijedio pročelnik Meštrović.

Što je prihvaćeno?

Od ukupnog broja prijedloga i primjedbi koje se odnose na obnovljive izvore energije 55 posto se odnosi na prijedloge i primjedbe vezano za planiranje i uvjete smještaja solarnih elektrana i vjetro elektrana. Polovica tih prijedloga prihvaćano, navodi pročelnik Meštrović

On dodaje kako prijedlozi koji su izneseni na samoj raspravi a koji su prema našoj ocjeni imali lobističkih karaktera za novu energetsku preobrazbu i ulaganja nisu prošla. Razlog tome je vrijeme, jer bi prema onom što je napisao Meštrović, to zahtijevalo dodatnu procjenu u Strateškoj studiji pa sav predugačak postupak... Time bi, došlo do znatnog produljenja vremenskog roka donošenja VIII. Izmjena i dopuna Plana, ističe resorni pročelnik, procjenjujući kako proces za nove izmjene ŽPP i te famozne strateške eko studije m ože trajati svega 6 - 9 mjeseci.

Prema odredbama Plana koji će stupiti na snagu za izgradnju solarnih elektrana daju bitno značajnije mogućnosti realizacije takvih projekata u odnosu na Plan koji je sad na snazi, ustvrdio je pročelnik Meštrović. Buduće izmjene zakona o prostornom uređenju dovest će do bržeg i operativnijeg planiranju i pojednostavljenju procedura izgradnje solarnih elektrana na području naše Županije.

Kako neće, kad je to Direktiva Europske komisije.

Hoće li resorno ministarstvo s njom uhvatiti korak s obzirom na to da je Zadarska županija prva u Hrvatskoj koja se uhvatila u koštac s izradom Strateške studije o utjecaju na okoliš oko koje se izgubilo beskrajno puno vremena. Tek će se vidjeti je li Olivio Meštrović veliki optimist u najavi da bi se VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana našle na donošenje Županijskoj skupštini, ukoliko sve prođe bez nepredviđenih zastoja, u prvom tromjesečju 2023. godine.