U završnu fazu ulaze složeni radovi na rekonstrukciji secesijske kuće, koja je u kolektivnoj memoriji ostala zgrada Tehničke. Nema sumnje da će od ružnog pačeta ona ove godine zablistati u labuda te će prema projektu Siriusa i izvedbi Strabaga biti predana Sveučilištu.

Sve što se može vidjeti iz građevinskog zastora građani primjećuju i komentiraju. Ono što se na prvu ne vidi, zapravo je najupečatljivije - a to je ugradnja vijenca. Riječ je o rekonstrukciji sukladno projektno tehničkoj dokumentaciji koja je odobrena od konzervatorskog odjela, poručila nam je Irena Kozulić koja uime Sveučilišta vodi tu investiciju i EU projekt obnove.

Od zadarske povjesničarke umjetnosti, izv. prof. dr. Antonije Mlikote dobili smo fotografiju iz njezine knjige o poslijeratnoj obnovi Zadra koja svjedoči da se radi faksimil gradnje i ukrašavanja iz tog vremena. Nije jedini slučaj s tom kućom iz zaklade trgovačke obitelji Bakmaz koja će u cijelosti biti povijesni trag graditeljstva s početka 20. stoljeća.

Ta kuća ima specifičan krov koji ne završava vijencem nego široko izbačeno krovište naliježe na zidove. Krovište je imalo drvene konzole i nad njima ovaj vijenac sa stiliziranim kartušama u nizu, napisala je dr. Mlikota.

Povodom počeka njezine obnove, prorektor dr. Josip Faričić posjetio je i na povijesni okvir obnove stare tehničke.

"Zadar je stoljećima bio otok te je na mjestu današnje zgrade stare Tehničke škole prolazio kanal. Do promjene paradigme dolazi sedamdesetih godina 19. stoljeća, kada započinje gradnja mnogih objekata, a Zadar od otoka postaje poluotok. Ključni događaj bila je oporuka bogatog trgovca Pasqualea Bakmaza, koji je nakon smrti 1887. godine ostavio veliki iznos novca za javne potrebe - 50.000 tadašnjih forinti za gradnju škole, 4.000 forinti za dogradnju zvonika na katedrali sv. Stošije i 1.000 forinti za zadarsko sirotište", otkrio je u listopadu 2021. godine kada su počeli i radovi, prorektor Faričić.

Nakon projekta Enea Nikolicha gradnja započela 1908. godine te je otvorena 1910. godine, najprije u obliku slova "L". Poslije su nadograđene radionice koje će biti srušene za sadržaje  i potrebe Sveučilišta u 21. stoljeću.