Prvi dan 2023. godine donosi nam brojne novosti u zakonodavstvu. U suradnji s odvjetnicima Danijelom Pribanićem i Dorom Ljevar pregled izmjena najbitnijih propisa, ali i ostale relevantne novosti u pravosuđu i pravnom sustavu u cjelini, objavljeno je na IUS- INFO, Pravnom informacijskom portalu.

Novi Zakon o radu od 1. siječnja 2023. godine

Ograničava se sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme na najviše tri puta u tri godine
produljuje se trajanje pauze između prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme i sklapanja novog ugovora o radu na određeno sa dva na šest mjeseci
detaljnije se definira rad od kuće i vrijeme dostupnosti radnika nakon radnog vremena za pozive i e-mailove u slučaju prekida rada uslijed izvanrednih okolnosti radnik će imati pravo na naknadu plaće u visini 70% prosječne plaće u prethodna tri mjeseca
omogućava se sklapanje ugovora o radu za stalne sezonske poslove na određeno i na neodređeno vrijeme radnik će moći u dodatnom radu raditi 8, a iznimno i 16 sati tjedno
poslodavac smije produljiti trajanje probnog rada u slučaju privremene odsutnosti radnika tijekom probnog rada radnik koji u trenutku otkazivanja ugovora o radu ima navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža neće ostvarivati pravo na otkazni rok ni otpremninuodredbe o uređenju rada putem digitalnih platformi stupaju na snagu 2024. godinenovost je i obveza plaćanja povećanja satnice za rad nedjeljom za 50% od redovne satnice.

Izmjenama će biti detaljnije uređen rad od kuće. U Europi se već počeo javljati trend vremenskog ograničenja rada od kuće kako bi se izbjeglo da radnik boravkom u drugoj državi ne postane porezni rezident te druge države. Ograničenja su nametnuta i kako bi se spriječila primjena radnog prava strane države iz koje radnik radi. Više na poveznici.

Novi Zakon će stupiti na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Plaće se više neće morati isplaćivati isključivo na tekući račun

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak od 1. siječnja 2023. plaće se više neće morati isplaćivati isključivo na tekući račun. Na taj će se način rasteretiti građani i poduzetnici koji su do sada morali imati dva ili više računa.

S obzirom na to da je izdano odobrenje o proširenju pružanja usluga Revolut Bank UAB u Republici Hrvatskoj, plaće će se moći isplaćivati na račune koje građani imaju otvorene u toj banci.

Obveza usklađivanja temeljnog kapitala s uvođenjem eura

Temeljni kapital trgovačkog društva mora zadovoljiti pravila zaokruženih iznosa na cijeli broj. S obzirom na fiksni tečaj konverzije, to je u pravilu nemoguće postići automatizmom. 

Društva s ograničenom odgovornosti (kao i j.d.o.o.) moraju do kraja 2025. godine iskazati temeljni kapital u eurima, u protivnom će biti obrisana iz sudskog registra. Dionička društva to trebaju učiniti do kraja 2023. godine. Trenutno je u najavi i izmjena zakona kojom će se ukinuti rokovi za konverziju.

Najniži iznos temeljnoga kapitala društva s ograničenom odgovornošću će umjesto sadašnjih 20.000 kuna iznositi 2.500 eura, umjesto sadašnjih 200.000 kuna iznosit će 25.000 eura za dionička društva. Najmanji nominalni iznos dionice, koji je sada 10 kuna, iznosit će jedan euro. Iskazivanje temeljnog kapitala u eurima će dovesti do potrebe za smanjivanjem ili povećanjem temeljnog kapitala, izdavanjem dodatnih dionica i povlačenjem dionica. 

Crna lista poslodavaca

Zakonom o suzbijanju neprijavljenog rada uvode se crne liste poslodavaca koji ne prijavljuju radnike ili koriste rad radnika koji su navodno samostalni u pružanju usluga. 

Poslodavca će se kažnjavati za neprijavljene domaće i strane radnike. Neprijavljeni radnik će odmah biti prijavljen, a poslodavac će uz kaznu biti obvezan platiti i sve druge obveze za neprijavljenog radnika za razdoblje unazad 6 mjeseci. 

 

Angažman stranih radnika

Najčešći problem sa stranim radnicima je povrat visokih troškova za usluge posredovanja u zapošljavanju te trošak i vrijeme za ishođenje radnih dozvola. Strani radnici, kao i domaći, sve češće daju otkaz nakon nekoliko tjedana ili mjesec dana rada, što cijeli proces zapošljavanja i troškove čini besmislenima.

U praksi se je pojavilo i pitanje suživota u organiziranom smještaju radnika iz različitih kultura i navika i kako nečije ponašanje izvan radnog vremena, može utjecati na radni odnos. 

Liječnički sindikati postaju reprezentativni

Izmjenama zakona će se reprezentativnim sindikatom smatrati i liječnički sindikat koji ima najmanje dvadeset posto liječnika članova sindikata, od ukupnog broja zaposlenih liječnika na koje se kolektivni ugovor primjenjuje. Ovime se želi postići veća zastupljenost liječnika u kolektivnim pregovorima, jer su do sada bili nadglasavani sindikatima medicinskih tehničara i drugog osoblja u kojima nisu bili zastupljeni.

Povećana minimalna plaća za 2023. godinu

Visina minimalne plaće za 2023. godinu je u bruto iznosu 700 eura, a u neto iznosu 560 eura. To je povećanje od 12% u odnosu na 2022. godinu, kad je minimalna plaća iznosila 622 eura. Novim kolektivnim ugovorom od kolovoza su povećana prava radnika u građevini. Ovo će utjecati na povećanje cijene radova i veću atraktivnost zanimanja među domaćim radnicima.

Zabrana rada trgovina nedjeljom

Najavljene su izmjene u radu trgovina u 2023. godini. Nedjeljom će one moći raditi samo iznimno, i to 16 nedjelja tijekom godine. Izmjenama zakona će se promijeniti i radno vrijeme trgovina.

Kolektivni ugovor za djelatnost ugostiteljstva

Proširena je primjena kolektivnog ugovora ugostiteljstva na sve poslodavce koji se bave ugostiteljstvom i turizmom u Hrvatskoj. Od 1. lipnja minimalna bruto plaća u ugostiteljstvu je sad 4.687,50 kuna. Za sobarice, pomoćnog konobara, pomoćnog kuhara i pomoćnog recepcionara minimalna plaća je 4.800 kuna. Za poslove konobara, kuhara, slastičara i recepcionara, minimalna plaća iznosi 5.400 kuna bruto. Dodatak na radni staž od 0,5% po godini staža je sad obvezan, a plaćaju se i naknade za otežane uvjete rada, noćni, smjenski i prekovremeni rad, jubilarna nagrada i naknada za odvojeni život. Više o ovome na poveznici.

Povećanje osnovice plaća i drugih materijalnih prava za državne službenike

Vlada i sindikati javnih i državnih službi potpisali su dodatke kolektivnim ugovorima kojima se povećava osnovica plaće i drugih materijalnih prava u 2022. i 2023. godini. Plaće u javnim i državnim službama povećavaju se za šest posto od 1. listopada 2022., i dva posto od 1. travnja 2023. godine. Predviđeno je i povećanje božićnice s dosadašnjih 1.500 na 1.750 kuna, povećanje regresa za 2023. godinu s 1.500 na 1.750 kuna te povećanje dara za djecu sa 600 na 754 kune. Ovo povećanje bi moglo neizravno utjecati i na rast plaća u privatnom sektoru zbog inflacije.

Radnička prava za taksiste i dostavljače

Sve više domaćih i stranih radnika i bez odobrenja poslodavca kod kojeg imaju puno radno vrijeme rade dodatno kao taksisti i dostavljači. Pritom se plaćaju niži porezi nego kad bi ti radnici bili u radnom odnosu, a dodatnim radom se rješava i problem manjka radne snage. 

Radnik koji se razboli ili pretrpi ozljedu prilikom takvog dodatnog posla otvara bolovanje kod poslodavca kod kojeg uopće nije nastao razlog za otvaranje bolovanja. Trošak bolovanja za prva 42 dana i dalje snosi poslodavac. 

Dostavljačima i taksistima koji su radili preko obrta ili kao studenti su u nekoliko europskih država priznata radnička prava što nije uvijek optimalno za tu skupinu radnika jer su im smanjena primanja ili su bili prisiljeni promijeniti poslodavca. I u Hrvatskoj je najavljeno pozivanje takvih radnika u radni odnos kako bi se izbjegle kazne za prikriveni rad. Promjene se očekuju stupanjem na snagu izmjena Zakona o radu 2024. godine.