Hrvatske ceste objavile su plan nabave za 2023. godinu u kojem je vidljivo smanjenje broja zadarskih projekata u odnosu na protekle godine. Razlog je rekonstrukcija raskrižja Žmirići koja je s procjenom od vrtoglavih 53 milijuna kuna opet pojela „budžet" za zadarsko područje, iako je u planu za 2023. godinu nema jer je natječajna procedura uhvatila posljednji ovogodišnji voz.

Među novogodišnjim „odlukama" Hrvatskih cesta izdvaja se „izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC8 u Zadru, dionica 012 i 112 duljine 4,5 km". Radi se o dionici Bulevara kod Interspara i Plodina. Prvo je u planu bila samo sanacija asfaltnog zastora tog kolnika punog rupa, pa se projekt dosad vodio kao izvanredno održavanje za koje nije potrebna građevinska dozvola. No lobiranjem gradske vlasti projekt se proširio sve do Murvice, zbog buduće poslovne zone Crno i Novog gradskog groblja, a obuhvatio je i proširenje spoja D8 s Ulicom Antuna Dobronića iznad „Dvije pumpe", s obzirom na skori dovršetak izgradnje novih 100 stanova iz programa POS. Za projektiranje tog zahvata, koji će sada trebati tri dozvole, rezervirano je 120 tisuća kuna. Javna nabava za projektantskim uslugama planira se raspisati u prvom kvartalu 2023. godine.

U planu HC-a su i inicijalna sredstva za rekonstrukciju raskrižja DC56 sa županijskim cestama 6021 i 6044 u Škabrnji. Projekt je to koji se prebacuje iz godine u godinu, a u 2023. je podvučen kroz drugi i treći kvartal, no i to je upitno s obzirom na to da se čeka katastarska podloga. Manji iznosi navedeni su i za sanaciju DC503 u Biogradu na Moru i izgradnju biciklističke staze uz Jadransku magistralu između mjesta Sv. Petar i Turanj.

Broj zadarskih projekata trebao bi porasti nakon što se konačno krenu trošiti novci rezervirani za rekonstrukciju raskrižja Žmirići, projekta koji bi, nakon niza neispunjenih obećanja, u 2023. godini doista trebao započeti.