Da je SDP-ova vijećnica Danijela Vukoša bila u pravu kada je upozorila na sjednici Gradskog vijeća zasmetao na betonizaciju koji se dogodila izgradnjom dječjeg senzoričkog parka u Vruljici, potvrđje i ova foto-galerije gradilišta.

- Put do inkluzivnog parka popločan je ogromnom količinom betona, U ono malo preostalog gradskog zelenila sada se ubacuju kubici betona i umjetnih materijala. Moglo se sve to sagraditi i napraviti od prirodnih materijala i uklopiti u postojeći park, mišljenja je SDP-ova vijećnica kojoj je objašnjenje ponudio pročelnik Ureda gradonačelnika Ante Ćurković koji se bavio tim EU projektom.

Naša je obveza bila osigurati siguran pristup za djecu do sprava koje smo postavili u parku, ustvrdio je Ćurković uz ogradu na račun stručnjaka
- Dugo smo se time bavili i nismo se samostalno odlučili za konačna rješenja Razgovarali smo i savjetovali se sa čitavim nizom stručnjaka, projektantima, stručnim osobama iz DV Latica, da ih sve sada ne nabrajam.. Nismo ništa radili na silu i svojom voljom, kazao je Ćurković. SDP-ova vijećnica uzvratila je s dozom ironije prema kojoj se građani Zadra sve više u prilici da se uvjere u rad te i takve struke po kojoj je Zadar nažalost sve više poznat dok je zelenila sve manje.