Hrvatske ceste nakon višegodišnjih najava i priprema neće prije iduće jeseni početi radove na rekonstrukciji raskrižja na Žmirićima.

Ti radovi bi se trebali odvijati u sklopu aglomeracije cjeline Zadar koja tu završava.

- Mi čekamo da Hrvatske ceste izaberu izvođača radova, uvedu ga u posao kako bi s našim izvođačem uskladili dinamiku radova i izbjeglo se dvostruko kopanje raskrižja, kazao je Grgo Peronja, direktor Odvodnje.

Nositelj druge faze radova je njemačka tvrtka Ludwig Pfeiffer. Oni moraju ugraditi kanalizaciju na slovo T na tom raskrižju u smjeru Petrčana i smjeru Grada. Tu završava spoj crpnih stanica na koju se nastavlja treća faza prema Petrčanima, pojašnjava Peronja i dodaje kako im Hrvatske ceste ne bi dale suglasnost da sami kopaju prije nego što će oni započeti sa svojim projektom. Odvodnja je za to raskrižje 2017. godine dobila lokacijsku dozvolu.

A taj kapitalni projekt koji se priprema već više od desetljeća, a najavljuje nekoliko prošlih godina procjenjuje se na 53 milijuna kuna (bez PDV-a) i rok izvršenja radova od 15 mjeseci. U tom iznosu su i dvije tzv. privremene zaobilaznice za Grad Zadar.

Nema sumnje da će taj davno postavljen troškovnik od strane D&Z-a koji su autori projektne dokumentacije i dviju izmjene detaljanog plana uređenja (DPU) kojim je eliminiran rotor kao alternativa, iznosi biti veći na javnoj nabavi.

Za nju je odrađena formalnost prethodnog savjetovanja na koje se, prema izvještaju Hrvatskih cesta, nitko nije javio. Ali će se javljati kada se objavi javna nabava za koju će se s njihovim upitima i primjedbama produžavati rok njezinog trajanja. Takva je praksa zbog čega javne nabave traju po pola godine i više.

U ocjeni ponuda s čak 20 posto će se bodovati garantni rok s kojim će građevinske firme licitirati na natječaju za Rekonstrukciju raskrižja državne ceste oznake DC306 s ulicama Put Nina i Matije Gupca.