Nešto kasnije od najavljenog, Hrvatske ceste raspisale su natječaj za izradu studije za proširenje dijela trase Jadranske magistrale u četverotračnu prometnicu od Crnog do naplatnih kućica na čvoru Zadar zapad (A1), odnosno ulaza u Murvicu.

Gradonačelnik Branko Dukić taj je projekt istaknuo kao prioritet na nedavno održanom sastanku s predsjednikom Uprave Hrvatskih cesta Josipom Škorićem.

- Aktivacijom Gospodarske zone Crno, ali i novog Gradskog groblja, upravo ovaj prometni pravac bit će dodatno opterećen i neophodno je proširenje tog dijela D 8. Radovi na izgradnji komunalne infrastrukture u zoni traju, gradi se i groblje. Zato je vrlo važno uskladiti izvođenje radova na rekonstrukciji južne trase te prometnice s ugradnjom kanalizacije, a proširenje sa spojem na cestu koja vodi do groblja i zone, rekao je tada gradonačelnik.

I u samom projektnom zadatku navode se podaci koji potvrđuju zastoje na toj prometnici. Naime, na brojačkom mjestu u Murvici prosječni godišnji dnevni promet iznosi 13.544 vozila, dok ljeti istom dionicom u prosjeku na dan prođe 18.658 vozila.

- Sa stajališta cestovnog prometa grad Zadar povezan je s autocestom A1: Zagreb - Split u dva čvora: dionicom državne ceste DC8 od Zadra do čvora Zadar zapad i državnom cestom DC424 od luke Gaženica do čvora Zadar istok. Državna cesta DC424 je izgrađena u profilu brze ceste s dva odvojena kolnika, dok je predmetna dionica državne ceste DC8 jednokolnička državna cesta. Znatan dio prometa sa sjevera Hrvatske izlazi na čvoru Zadar zapad te koristi DC8 za dolazak u centar Zadra, navodi se u opisu trenutnog stanja.

Izrađivači studije u roku od 10 mjeseci moraju ponuditi optimalno rješenje za dogradnju drugog kolnika državne ceste DC8, u duljini od 14,5 kilometara.

Nakon detaljnog upoznavanja s prilikama na terenu potrebno je obraditi više varijanti dogradnje drugog kolnika kao i investicijske troškove za svaku od njih, a kako bi se vidjelo je li bolje ići u širenje sjeverno ili južno od postojećeg kolnika. Treba razmotriti i kombiniranu dogradnju, kao i moguće rušenje objekata koji se nalaze na trasi buduće četverotračne prometnice.

- Kako dionica prolazi kroz nekoliko naselja za očekivati je da će se dogradnjom drugog kolnika ući u privatne parcele s izgrađenim objektima na njima. Potrebno je za svaku varijantu dati tablični popis katastarskih čestica na kojima se nalaze objekti koji se predviđaju za rušenje u toj varijanti. Uz navedeno potrebno je dati i popis druge infrastrukture koja se uklanja / rekonstruira (npr. nadvožnjak) unutar zahvata. Navedeno je važan podatak za odabir kvalitetnog rješenja, navode iz HC-a. Stoga po potrebi, uz usklađivanje s postojećima, treba predvidjeti i dodatna raskrižja na toj dionici.

Do 18. siječnja potraga za izrađivačima studije, kojima je HC spreman platiti 400 tisuća kuna. Nakon izrade studije znat će se i vrijednost same investicije.