Poslovnih Gradskog vijeća Zadra doživio je najnovije pravno tumačenje u pogledu roka za podnošenje amandmana na prijedlog gradskog proračuna. Po traženju vijećnice NL, Adele Franak došlo je do "revolucionarne" izmjene Poslovnika u dijelu koji kaže kako se amandmani na prijedlog Proračuna, izmjene i dopune proračuna i prostornog plana upućuje predsjedniku Vijeća najkasnije tri radna dana prije održavanja sjednice.

Prema pročelnici Ureda Grada Zadra, pravnici Mirjani Zubčić ta tri radna dana moraju biti u komadu, pa je ona rekla vijećnicima AM da je taj rok do petka, prenio nam je predsjednik GV Marko Vučetić koji smatra da se ta odredba pod hitno mora promijeniti. S njom se manipuliralo i na prethodnim sjednicama Gradskog vijeća.

Najsmiješnije je neznanje vijećnika koji misle da mogu „mijenjati svijet" ali i gradskih službi  koje nisu ništa bolje, što su u tu odredbu Poslovnika stavili da se amandmani odnosni na Proračun i Prostorni plan Grada Zadra. Istina da su to dva najvažnija dokumenta gradske vlasti ali procedura usvajanja Prostornog plana ima svoje zakone. Vijećnici kao i ostali imaju rok za javnu raspravu u kojoj mogu dati svoje primjedbe u zakonskom roku od 30 dana i to zna se na koju adresu, gdje i kada.

Na Gradskom vijeću kada se prijedlog Plana koji prolazi dugu i složenu proceduru, vijećnici ga politički mogu ili ne moraju izglasati. Nema amandmana. Samo odluka o izradi i odluka o usvajanju PP je u nadležnosti vijećnika koji nikako da pitaju a što je s izmjenama Plana koje su usvojili ima dvije godine.