Akcija mladih Zadar sutra će na konferenciji za medije prezentirati svoje amandmane na Prijedlog proračuna 2023. godine s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, vrijedne oko 70 milijuna kuna.

- Kao i prošle godine, i ovaj put smo pripremili niz mjera i projekata za podizanje standarda građana Grada Zadra. Spomenuti ćemo neke od većih projekata koje započinjemo u ovoj godini, a to su: osiguranje daljnje provedbe socijalnih mjera za koje smo se izborili protekle godine, izgradnja Osnovne škole Juraj Dalmatinac na Žmirićima (kč 228/11 KO Zadar) kao rasterećenje za OŠ Šimunu Kožičića Benje te izgradnja dječjeg vrtića u MO Sinjoretovo na čestici 3673/2.

Amandmanima bi se subvencioniralo djecu i roditelje smanjenjem roditeljske participacije u dječjim vrtićima sa 600 na 500 kn, povećavamo izdvajanja za prvo i drugo novorođeno dijete za dvostruko.

- Štitimo prava radnika dotacijom dodatnih sredstava gradskim tvrtkama Liburnija d.o.o. i Nasadi d.o.o., kako bi isti mogli osigurati svoja radnička prava putem kolektivnog ugovora. Za djecu u osnovnim školama osigurali smo povećanje sredstava kako bi putem programa Mreža prehrane mogli dobiti dostojanstveni obrok, a za srednjoškolce ćemo se i dalje boriti subvencioniranjem cijene autobusne karte. Također, posebno smo ponosni na amandman kojim osiguravamo 7 milijuna kn za sanaciju odlagališta na Dilko, najvećeg komunalnog problema na području Grada Zadra, navodi se u pozivu za konferenciju.