Blizu pet milijuna eura za različite projekte Grad Zadar sljedeće godine planira rasporediti iz sredstava uplaćenih za komunalnu naknadu i doprinos.

Komunalna naknada može se osim za gradnju komunalne infrastruture koristiti i za financiranje objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti. Grad Zadar po ovoj stavci planira uprihoditi oko 5 milijuna eura, a najveće izdvajanje bit će za otplatu kredita za gradnju Katoličke škole Ivo Mašina na Novom Bokanjcu, oko milijun eura. Riječ je o kreditu kojega je Grad Zadar podigao za gradnju škole, a kada je upravljačka prava prepustio Nadbiskupiji nastavio je s obvezom isplate kredita, dok bi Nadbiskupija isti iznos morala tijekom godine uplatiti u proračun.

Iznosi od oko 200 tisuća eura predviđeni su za drugu fazu Centra za mlade i održavanje (neimenovane) sportske infrastrukture, a manji iznosi za ulaganje u vrtiće, mjesne odbore, donaciju Općoj bolnici Zadar, plažu Kolovare...
Iako zakon propisuje i da se drugi prihod, komunalni doprinos, koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture, ostavlja mogućnost da „u slučaju nastupanja posebnih okolnosti" koristi za različite namjene.

Pročelnik UO za financije iz ove je stavke predvidio 663.614 eura (pet milijuna kuna) za ŠC Višnjik, 132.722 eura (milijun kuna) za izgradnju centra Mocire (?), igrališta na Plovaniji i Sinjoretovu te po 13.272 eura (100 tisuća kuna) za stanove za mlde, energetsku obnovu i proširenje/izgradnju šest osnovnih škola. Iznos od 60 tisuća eura namijenjen je za projekt garaže na Ravnicama, a najveći pojedinačni iznos od 1,57 milijuna eura (12 milijuna kuna) za izgradnju komunalnih vodnih građevina.