Zadarska županija 9. Prosinca objavila je natječaj za dva stalna radna mjesta s rokom prijave od osam dana.

Samostalni upravni referent zapošljava se u Odjelu za javnu nabavu i upravljanje imovinom, Odsjek za imovinsko-pravne poslove i stambeno zbrinjavanje, Pododsjek za stambeno zbrinjavanje. U uvjetima piše da se mogu prijaviti kandidati koji su „magistar struke ili stručni specijalist društvene struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima".

Kao obveznik podnošenja godišnjeg izvještaja o prometu nekretninama s rokom do kraja ožujka, Županija zapošljava osobu koja će tim baviti u Pododsjek za procjenu vrijednosti  nekretnina pri odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove.
Za radno mjesto višeg stručnog suradnika potrebno je biti magistar struke ili stručni specijalist tehničke, društvene, humanističke struke ili interdisciplinarnog područja znanosti. I naravno najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima