Pravilno odloženi otpad korisna je sirovina. Odvajanje otpada omogućuje recikliranje i ponovnu uporabu čime se štede sirovine i energija, smanjuje onečišćenje okoliša i smanjuje količina novoproizvedenog otpada.

U lipnju ove godine, svim su kućanstvima na području grada Zadra podijeljene zelene kante s narančastim poklopcem. Cilj uvođenja ovih kanti je bio maksimalno pojednostaviti građanima odlaganje reciklabilnog otpada. Sve su kante označene vodootpornim naljepnicama na kojim je jasno naznačeno koja vrsta otpada se u njih odlaže (plastika, metal, papir, staklo, otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.).

S obzirom da je velik broj građana grada Zadra izvrsno prihvatio korištenje novih kanti, ovim putem tvrtka Čistoća d.d. zahvaljuje svima na njihovom angažmanu i suradnji u odvajanju otpada u 2022. godini.

ZAJEDNO DO REZULTATA

Očigledno je da su građani prepoznali potrebu za suradnjom koja je potrebna između rada komunalnih tvrtki te vlastitog angažmana svakog od nas. Taj angažman se odvija na razini pojedinca, unutar svakog kućanstva.

Ključ uspjeha stoji u kontinuiranoj suradnji - Zadrani kontinuirano i na ispravan način koriste svu infrastrukturu i logistiku koju im tvrtka Čistoća omogućava, te imaju svijest o svojoj ulozi u odgovornom gospodarenju otpada. Jedino je na ovaj način moguće doći do rezultata.

NASTAVIMO TAKO I U NOVOJ GODINI

Bez obzira na pozitivan trend sve većeg angažmana građana u odvajanju otpada, aktivnosti za javnost vezane uz ovu temu se nastavljaju i tijekom prosinca pa će se tako održati još 9 radionica u 4. razredima zadarskih osnovnih škola (9 je već održano u listopadu). Tijekom radionica učenici se na kreativan i zanimljiv način pobliže upoznaju s temom odvajanja te sa samim načinom korištenja kante za reciklabilni otpad. Pravilno razvrstavanje otpada potrebno je usaditi novim generacijama od rane dobi.

Ovim putem najavljujemo i radionicu koja će se održati 13.12.2022., s početkom u 17 sati u Gradskoj knjižnici Zadar, a na kojoj će svi zainteresirani pripadnici dobne skupine 6 - 12 godina moći doći i sudjelovati u izradi novih, korisnih stvari od starih, odbačenih, otpadnih predmeta.

Uđimo svi zajedno u novu godinu malo svjesniji i odgovorniji te mislimo na budućnost i na svijet koji ostavljamo iza sebe.

Pozitivni rezultati dobiveni ovogodišnjom suradnjom između Zadrana i Čistoće trebaju biti dugoročni i zato je važno da se stečene dobre navike i dalje njeguju, a nova znanja primjenjuju i prenose na buduće generacije.

Lipi moj grade, zajedno brinemo za te!