Ove nedjelje, 11. studenog 2022. u dentalnoj pripravnosti je Stomatološki tim Ivan Dežulović, dr.med.dent.,spec. parodontolog.

Svi zahvati obavljat će se u ordinaciji na adresi Ulica Nikole Matafara 2A, Zadar uz prethodnu najavu na broj 091 7351121