Nakon Gaženice, ulice uz Bolnicu te dijela Tuđmanove, Zadar je dobio još jednu svoju auto-cestu. Radi se o prvoj fazi četverotračnoj cesti u Crnom koja se počela graditi početkom ove godine i završena je u roku.

Nije ni čudno kada je u pitanju Strabag s kojim je potpisan ugovor na 9 mjeseci i iznos od  20.4 milijuna kuna bez PDV-a. To je na natječaju Grada Zadra bila ne samo najniža u odnosu na još 6 ponuda nego i manja od procjene vrijednosti tog posla koji se financira uglavnom europskim novcem iz ITU programa.

Oni su prema projektu D& Z izgradila u dužini od 12.763,1m sa svom opremom. Predviđena je na pješačkom dijelu biciklistika staza ali i zeleni pojas. U prometnicu su ugrađeni fekalna i oborinska kanalizacijska mreža, vodovodna mreža, elektroenergetska te mreža kabelske kanalizacije (DTK).

Izgrađena cesta koja će se u konačnici spojiti na Kalmetinu kod Babinduba čeka na tehnički pregled i uporabnu dozvolu.