Grad Zadar ulaže dodatne milijune u novu fazu ("1b") rekonstrukcije i izgradnje prometnica spoja UPU Vidikovac II i ulice Put Bokanjca.

Uoči javnog natječaja pokrenuto je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Iz objavljene dokumentacije vidljivo je kako će radovi trajati 240 dana, a njihova procijenjena vrijednost je 3,5 milijuna kuna.

Obuhvat zahvata je 270 metara u nastavku uređene prometnice kojom je Put Bokanjca spojen s Ulicom Jurja Križanića. Prema projektu Konusa, širina koridora nove prometnice iznosit će 16.50 metara. Kolnik će se sastojati od dva prometna traka širine 3.50 s proširenjem za treći prometni trak (skretač) u zoni raskrižja s planiranim prometnicom koje će se izgraditi u drugoj fazi. Sa sjeverne strane kolnika predviđen je nogostup širine 2.50/5.50 m, zeleni pojas širine 3 metra i jedno autobusno stajalište, a s južne strane kolnika previđen je nogostup širine 2 metra i biciklistička staza jednake širine.

- Trasa planirane prometnice se proteže kroz uvjete prirodnog brdovitog terena, a ovim projektnim rješenjem predviđa se uklapanje u najvećoj mogućoj mjeri u postojeći teren s minimalizacijom zemljanih radova, navodi se u projektu izgradnje prometnica spoja UPU Vidikovac II i ulice Put Bokanjca.