U Mjesecu borbe protiv ovisnosti (15.11. - 15.12.) Udruga za suzbijanje zlouporabe droga i pomoć obiteljima ovisnika „Nada" i Grad Zadar nastavljaju s provedbom ciklusa edukacija pod nazivom 'Tu sam za tebe!' te organiziraju predavanje na temu "Motivacija ovisnika za liječenje" koje će se održati u srijedu, 30. studenog 2022. godine, s početkom u 14:00 sati, u prostoru CODE HUB-a Sveučilišta u Zadru.

Edukacija je prije svega namijenjena zaposlenicima i volonterima Udruge Nada,
volonterima i/ili zaposlenicima ostalih organizacija civilnog društva, volonterima i svima koji rade ili dolaze u kontakt s ovisnicima. Nadalje, edukacija je korisna i stručnjacima centra za socijalnu skrb i ostalih javnih službi s ciljem jačanja kapaciteta za rad s ovisnicima, građanima i široj zainteresiranoj javnosti.

Predavanje će održati Marija Špaleta, magistra pedagogije, specijalizantica
Transakcijske analize-smjer psihoterapija. Studij jednopredmetne pedagogije završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Za vrijeme fakulteta volontirala je i radila na programima prevencije poremećaja u ponašanju kod djece i mladih. Nakon završenog staža u jednoj osnovnoj školi, počinje opet volontirati, a potom i raditi gdje sad obavlja posao voditeljice Volonterskog centra Zadar. Završila je četverogodišnju naprednu edukaciju Transakcijske analize - smjer psihoterapija pri Centru Proventus u Zagrebu u sklopu koje su obrađene i teme ovisnosti. Posljednje četiri godine radi s klijentima u privatnoj praksi.

Unutar prakse susretala se i s ovisničkim ponašanjima kao temama terapije i ovoj temi će pristupiti objašnjavajući ista kroz koncepte Transakcijske analize
(ego stanja, transakcije, psihološke igre...) i načine na koje možemo dati podršku osobama koje su se odlučile na liječenje