Grad Zadar ponovno je objavio natječaj za uslugu čišćenja uredskih prostora. Za godinu dana, oni su tu uslugu procijenili na 220 tisuća kuna, što je povećanje u odnosu na 199 tisuća kuna prijašnje pa i ove godine.

Osim gradske vijećnice na Narodnom trgu 1 (1600 kvadrata starog i novog djela zgrade), usluga čišćenja obuhvaća prostore u Ulici Brne Krnarutića 13 ( 460m2 kod sv. Krševana), Pod bedemom 1a ( 410m, Tržnica), Kažimira Zankija ( 60 m2,katastar) te prvi put Kneževe i Providurove palače. Gradska uprava u tom  kompleksu nema svojih ureda a prostor je ogroman i zahtjevan za održavanje osobito na crnim podovima. Njega dijele Gradska knjižnica, Koncertni ured i Narodni muzej.

Prvi natječaj kojeg je Grad Zadar objavio za uslugu čišćenja bio je objavljen na iznos od 199 tisuća kuna bez PDV-a, odnosno 249.875 kuna s porezom kao jednostavna nabava, dok je ovaj aktualni objavljen kao jednostavna javna nabava koja prelazi 199 tisuća kuna. Stoga se traži i izjava o radnom iskustvu voditelja, što je kategorija s kojom se uz najnižu cijenu može manipulirati u bodovanju.

Prvi natječaj je poništen jer u ponudbenom troškovniku nisu obuhvaćeni svi poslovni prostori koje je potrebno čistiti. Odgovorni za to su oni koji su pripremali taj natječaj na koji su stigle tri valjane ponude.

Uputile su ih Domus Grupa s ponudom od 234.000 kuna, što uključuje PDV, „Lav zaštita" s ponudila je 225.000 kuna a „Nova Clean" natjecao se s ponudom od 229.000 kuna. Najnižu ponudu dostavila je firma bivšeg SDP-ovog gradskog vijećnika Antuna Novoselovića - Lav zaštita.

Grad je do kraja studenog ugovorio posao čišćenja s Fides 7 j.d.o.o. iz Pazina za 198 tisuća kuna. Tko će čistiti i održavati dok se ne izabere  pružatelj te usluge na natječaju kojem je otvaranje ponuda tek 7. prosinca. Na natječaj za čišenje u studenom 2021. godine, Grad je dobio šest valjanih ponuda iz svih dijelova Hrvatske, a samo je jedna bila zadarska.