Iz proračuna Zadarske županije za 2022. godinu odobrena su sredstva za projekte udruga iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, ribarstva, marikulture i zaštite životinja Zadarske županije za 2022. godinu.

S obzirom da je na raspolaganju bilo svega 75.000 kuna nije bilo dovoljno novca za sve troškove udruga, pa su tako maksimalni iznos od 13.100 kuna dobili Zavičajni klub „Janko Mitrović" Zelengrad, Udruga vinogradara i vinara Nadin, Udruga prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista Zadarske županije, Udruga obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava „Volim domaće" i Udruga za dobrobit i zaštitu životinja Zadarske šapice. Svi su oni prijavili više iznose, a najveći je bio onaj koji je tražio organizator Prisnac festa, Zavičajni klub „Janko Mitrović" - čak 88.827,76 kuna.

Udruga pčelara Bukovice i Ravnih kotara Vrisak za poticanje rada, projekte udruge i klastera dobila je 5.960 kuna, a Udruga Kreativa 3.535 kuna.