Ministarstvo poljoprivrede organizira tematsku radionicu u kojoj sudjeluju učenici osnovnih i srednjih škola zajedno sa predstavnicima ribarskog sektora. Cilj radionice je upoznati učenike kao buduće nositelje gospodarskog razvoja sa mogućnostima zapošljavanja u području plavog sektora, kao i informiranje o potrebama i uvjetima rada u ovom sektoru izravnom komunikacijom sa njihovim predstavnicima.

Radionica će se održati u ponedjeljak, 21. 11. 2022. godine s početkom u 9 sati u prostoru INOVAcija, Centar za kreativne industrije na adresi Put Murvice 3a u Zadru.

Projekt TECHERA sufinanciran je od strane Interreg programa suradnje Italija-Hrvatska 2014.-2020. u sklopu Klastera 1 "Povezivanje s mora: rješenje temeljeno na podacima u gospodarstvu mora" i rezultat je kapitalizacije 6 projekata ADRIREEF, FAIRSEA, ITACA, SUSHIDROP, PRIZEFISH i BLUE KEP koji su testirali inovativne prakse i pristupe.