Prijedlog polugodišnjeg izvršenja proračuna Grada Zadra za 2022. godinu nije dobio potrebnu većinu u Gradskom vijeću, nakon rasprave u kojoj se vladajućima najviše zamjerila slaba realizacija infrastrukturnih projekata. Najveći problem, rekao je Nino Mrčela (SDP), je u Upravnom odjelu za graditeljstvo.

- Cijelo vrijeme se hvalimo da je Zadar veliko gradilište, a tu je niz projekata čija je realizacija 0 posto, dok je ukupna realizacija 16 posto. Svi lokalni projekti za koje je odgovorna gradska vlast kaskaju, sezonu dočekujemo razrovanim cestama, a jedino se državni projekti koliko-toliko dovršavaju, rekao je Mrčela.

Na stavci za stambenu izgradnju od 6 milijuna kuna realizirano je 9 posto, za komunalnu infrastrukturu od milijun kuna tek 130 tisuća, a aglomeracija je na 23 posto. Pročelnik Darko Kasap objasnio je kako je upravo aglomeracija "krivac" i za druge projekte.

- Sve prometnice koje su trebale biti obnovljene na području uz Aglomeraciju kasne zbog smanjene realizacije tog projekta, rekao je.

Što se tiče samog prihoda proračuna, rekao je pročelnik Ivan Mijolović, on je bio iznad svih očekivanja, zahvaljujući i porezu na dohodak i porezu na nekretnine. Zbog toga je i ostalo nešto sredstava koja su bila planirana za raspodjelu kroz rebalans, o kojemu će se na Gradskom vijeću opet raspravljati u utorak.