Ante Rubeša predložio je na točki o gradskim porezima da se stopa prireza smanji s 12 na 9 posto, kako je obećao u predizbornoj kampanji.
Zamjenik gradonačelnika Ante Babić rekao je da se on ne može podnijeti, jer je to potrebno napraviti tri radna dana prije sjednice, a ne na samoj sjednici.

Grad Zadar ima najmanji prirez, Zagreb ima 18, Split 15... U ovom trenutku proračun je predan na razini prireza od 12 posto. Usvajanje amandmana dovelo bi već nas do toga da već na početku godine moramo imati zahvate kako bi se stabilizirao proračun. Bili se svjedoci da krećemo u gradnju vrtića, gdje će naš udio biti 30 milijuna, a taj prirez koristimo najviše za financiranje EU projekata. Ovo smanjenje s 12 na 9 posto bi koštalo 7 milijuna kuna, rekao je gradski pročelnik Ivan Mijolović.

Daniel Radeta (SDP) rekao je da neće podržati amandman napisan rukom na sjednici, bez da su se ranije konzultirali.

- Mi smo na tragu da se prirez ukine ako treba, dok se ne prikaže gdje se namjenski troši taj novac. Onda bi mogli biti za ovakvu odluku. Neozbiljno je na sjednicu stavljati amandmane napisane rukom, rekao je Radeta svom izbornom partneru.

Rubešinu tvrdnju da se radi o neznatnom iznosu s obzirom na visinu gradskog proračuna kritizirao je gradonačelnik Branko Dukić, tvrdnjom da time sami sebi izbijemo cipelu, a zapravo već zacrtane projekte.

Protiv amandmana su glasali vijećnici SDP-a, suzdržan je bio i Damir Biloglav, pa je on odbijen te je istom većinom prihvaćena odluka o porezima Grada Zadra.