U organizaciji Dalmatinske i Primorsko-istarske podružnice HUOJ-a u Domu Zadarske županije održana je edukcija o protokolu i odnosima s javnošću.

Ova suradnja između Zadarske i Primorsko-goranske županije te suradnja dviju podružnica HUOJ-a okupila je više od 50 sudionika s područja cijele Zadarske županije, a bila je prilika za promociju struke odnosa s javnošću i razgovor o temama iz područja komunikacije s medijima, javnog nastupa i protokola.

Edukacija koju su održale predsjednice dviju podružnica HUOJ-a Vlatka Vučić-Marasović i Ermina Duraj bila je namijenjena ravnateljima ustanova kojima je osnivač Zadarska županija, dužnosnicima, županijskim pročelnicima, službenicima JLS-a sa područja naše županije te članovima Dalmatinske podružnice HUOJ-a.

Najveći broj sudionika činili su ravnatelji osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Zadarska županija.