Centar za socijalnu skrb Zadar zapošljava diplomiranog pravnika. Ravnateljica Centra Martina Čuljak Jovančević rapisala je javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme.

Kandidati za ovo mjesto stručnog radnika I. vrste moraju ispuniti sljedeće uvjete: VSS - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava, 12 mjeseci radnog staža u struci, položen stručni ispit ili dokaz o oslobađanju od polaganja stručnog ispita.

Novi zaposlenik morat će odraditi i probni rad u trajanju od 6 mjeseci. Prijave zainteresiranih pravnika zaprimaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, 11. studenoga.