Jučerašnjim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, atraktivno "Bagatovo" zemljište na Meladi dosuđeno je razlučnom vjerovniku Siegersfeld.

Ova zagrebačka agencija za prikupljanje i naplatu računa iskoristila je pravo na prijeboj svojih tražbina prema firmi Euro Ivi kako bi postala novi vlasnik 15 milijuna kuna vrijednog zemljišta iznad trgovačkog centra Lidl u Ulici Benka Benkovića. Kako njihova tražbina iznosi preko 28 milijuna kuna, za to su imali i viška.

Istim rješenjem Trgovački sud u Zagrebu prihvatio je i prijedlog o visini nagrade stečajnom upravitelju Juri Marušiću koji će nakon prodaje ove nekretnine dobiti nešto više od 100 tisuća kuna. Navodi se kako je to zaslužio jer je ispitao prijave tražbina, prisustvovao skupštinama vjerovnika te obilazio nekretninu i poduzimao radnje radi njezina održavanja. Kako je naveo sam Marušić, na zemljištu je bio pet puta radi obilaska ili intervencije.

- Naročite poteškoće rezultirane su nedostatkom bilo kakvih sredstava na žiro računu, a što je stvaralo probleme u radu pogotovo kada je trebalo žurno reagirati kao npr. 23. veljače 2015. godine kada smo od strane Odsjeka za komunalno redarstvo Grada Zadra upozoreni kako je kamionom probijena ograda na nekretnini uz javnu površinu, što je pod prijetnjom kazne trebalo hitno sanirati. Također smo imali obvezu provođenja mjera 3D (deratizacije, dezinfekcije, dezinsekcije), jednom godišnje, radi opasnosti od glodavaca, te obvezu uređenja zelenih površina. Navedene poslove smo organizirali neformalnim kontaktom i angažmanom, bez ikakve financijske obveze za stečajnog dužnika, istaknuo je stečajni upravitelj tvrtke Euro Ivi.

Za površinu od preko četiri tisuće kvadrata na Meladi sada bi se trebao brinuti Siegersfeld, koji će donijeti i planove o budućnosti tog zemljišta. Podsjetimo, radi se o dvije parcele - industrijskom dvorištu površine 3891 m2 i neplodnom zemljištu od 335 m2. Na jednu parcelu (k.č. br. 3281/16) vodi ograđeni put na uglu ulica biskupa Jurja Dobrile i Franje Petrića, dok je druga (k.č. br. 3281/4) pozicionirana uz Ulicu Benka Benkovića.

Javna dražba odvijala se u stečajnom postupku za tvrtku Euro Ivi, vlasnički povezanu s kontroverznim hercegovačkim poduzetnikom i tajkunom Milanom Lučićem. Uvjeti za prodaju parcela na Meladi ostvareni su 7. lipnja kada je "nadležni trgovački sud donio rješenje kojim se kao neosnovan odbija prijedlog Bagat trgovine u stečaju od 8. lipnja 2017. godine za prekid prodaje nekretnina".

Sud je sada naložio Financijskoj agenciji da dio uplaćene jamčevine vrati Siegersfeldu, a dio uplati na račun stečajnog dužnika kako bi se pokrili troškovi odvjetničkih usluga, nagrade upravitelju, komunalne naknade i slično. FINA će morati i zaustaviti drugi krug javne dražbe koji je već pokrenut, a za njega nema potrebe jer je nekretnina otišla tijekom prvog bubnja.