Kako bi obilježili početak kampanje „Stablo i čovjek" i prikupili vrijedna mišljenja i stavove sugrađana, Udruga "Eko-Zadar" izradila je anketni upitnik pod nazivom „Koliko je tebi Zadar zelen?"

Ovim putem pozivaju sve građanke i građane grada Zadra na ispunjavanje anketnog upitnika dostupnog na sljedećoj poveznici.

Cilj je upitnika dobiti uvid u razmišljanja i potrebe što većeg broja građana koji se svakodnevno susreću s različitim izazovima u gradu Zadru, posebice po pitanju prostornog uređenja i promjenama u prostoru koje donosi ubrzana urbanizacija te upravljanja gradskim zelenilom i krajobrazom.

Zašto je urbano zelenilo važno?

Podaci objavljeni od strane Državnog zavoda za statistiku potvrđuju da je na zadarskom području u 2020. godini podignuto čak 816 objekata. Od te brojke je 115 nadogradnja, a 701 novogradnja. Razvoj urbanizacije je neizbježan i nužan, no pri mnogim rekonstrukcijama i gradnji novih prometnica, stambenih i drugih objekata uklonjen je i premješten velik broj zrelih stabala, a nestaju sve brže i čitave livade i šumarci. Navedeno ostavlja dojam da se važnost multifunkcionalnog zrelog drveća i bogatstvo okrupljenih zelenih površina kao ekosustava zanemaruje.

Sadnjom novih, pojedinačnih, mladih stabala ne može se zamijeniti gubitak drveća starog preko pedeset godina, koja pružaju neizmjernu pomoć u borbi protiv klimatskih promjena, zadržavajući padaline i sprječavajući poplave, upijajući ugljikov dioksid svojim gustim krošnjama koje pružaju stanište mnogobrojnim pticama i drugim oprašivačima, istovremeno pružajući sve potrebniji hlad pješacima. Odnosno, potrebno je istovremeno sačuvati što više postojećih zelenih površina uz sadnju novog zelenila.

Urbano zelenilo prirodna je baština i ekološka imovina grada, čija bi se važnost trebala vrednovati na temelju njegovog značaja u aspektu očuvanja bioraznolikosti te njegovog utjecaja na smanjenje negativnih posljedica klimatskih promjena.

Lokalnu kampanju „Stablo i čovjek" udruga „Eko-Zadar" provodi kao partner na projektu „JEKA! - Jačanje eko-aktivizma za hitnu klimatsku akciju". Sadnja drveća, izrada murala i brošura te zagovaranje ozelenjavanja grada Zadra glavne su aktivnosti kampanje, a cilj joj je potaknuti građane na aktivno sudjelovanje u zaštiti i upravljanju gradskim zelenilom kao i ojačati suradnju s tijelima javne vlasti.

Kampanja je organizirana u sklopu projekta JEKA! - Jačanje eko-aktivizma za hitnu klimatsku akciju, koji je podržan sa 149.850,00 EUR-a financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge "Eko-Zadar" i ne odražava nužno stavove država donatorica, Upravitelja Fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.