Grad Zadar već godinama objavljuje natječaj za raspodjelu novaca za zaštitu potrošača a nema ih kome dati. Radi se o 40 tisuća kuna potpore. Bez odjeka je i sličan natječaj na razini Županije.

Ta forma koju je naložila EU, u Zadru u kojem je civilno društvo na najnižom granama, ne postoji. Udruga za zaštitu prava potrošača odavno je prestalo postojati iako je sve više potrošača. Oni se za svoja prava mogu obratiti Ministarstvu gospodarstva koje je navodno raspustilo udruge. A oni će vas uputiti na Državni inspektorat.
Prava potrošača nitko ne štiti, a jedino mjesto na kojem se građani mogu žaliti je emisija HTV-a Potrošački kod.