Grad Zadar nastavio je potragu za građevinarima koji je će sanirati skakaonicu  na Kolovarama.

Našli su ga u Zagrebu. Iz Odjela za kulturu i sport inicijalnu ponudu poslali su firmi MAR d.o.o. koja je u roku odgovorila ponuđenom cijenom od 818.485,00 kuna bez PDV-a. Zašto se nisu javili na natječaj kojeg je Grad otvorio u srpnju?

Naime, 8. 8. utvrđeno je da se nitko nije javio za posao od milijun kuna na sanaciji skakaonice na bazenu Kolovare te je početkom rujna Grad Zadar poništio natječaj.

Je li doista Zadar ostao bez građevinskih majstora ili je postupak rekonstrukcije zahtjevan i skuplji nego li je to projektant predvidio troškovnikom, odgovor je trebao dati ponovljeni postupak.

Međutim, Grad Zadar nije objavio novi natječaj nego je oglasio pregovarački postupak bez prethodne objave i nema sumnje da će taj posao ugovoriti sa zagrebačom firmom.

Geoexpert IGM iz Zagreba još u svibnju 2021. godine napravio je projekt rekonstrukcije betonske skakaonice izgrađene 1957. godine, s tim da su podvodni istražni radovi napravljeni 2019. godine.