Zadarska nadbiskupija objavila je izjavu benkovačkog župnika don Anđelka Buljata nakon napisa u medijima, u kojima je majka djeteta tvrdila da joj je svećenik odbio sina pripremati za sakrament Svete pričesti. Majka je ispričala kako joj je svećenik rekao da neće pričestiti dječaka jer "oni", misleći na autiste, ne shvaćaju smisao pričesti. "Rekao je da ako on baci hostiju, to će biti svetogrđe. Nakon toga je rekao da ga može eventualno krizmati kada za to dođe vrijeme, ali tek na kraju mise kad svi odu iz crkve, jer je to čin pomazanja po čelu i lakše je", ispričala je majka.

- Glede slučaja o mogućoj podjeli sakramenta svete pričesti djetetu iz spektra autizma u Benkovcu, Zadarska nadbiskupija izražava žaljenje zbog netočnih informacija u javnosti i demantira navode objavljene u nekim medijima jer ne odgovaraju činjeničnoj situaciji koja se dogodila u susretu između roditelja dotičnog djeteta i benkovačkog župnika don Anđelka Buljata.

Župnik Buljat ni u kojem trenutku nije odbio podijeliti sakrament svete pričesti tom djetetu, samo je načelno rekao da ne zna kako dijete može reagirati na primanje hostije. Pritom nipošto nije mislio da bi dotično dijete trebalo izuzeti od primanja pričesti.

Također, don Anđelko nije kao alternativno rekao da se to dijete može i duhovno pričestiti. Samo je načelno, pojašnjavajući općenito okolnosti glede pričešćivanja u nekim situacijama, rekao da za neke ljude koji s obzirom na svoje zdravstveno, tjelesno stanje ne mogu primiti hostiju, postoji stanje duhovne pričesti. To se nije odnosilo na dotično dijete.

„Roditelji djeteta i ja smo razgovarali, ali ni u jednom trenutku nisam rekao da se dijete neće pričestiti. Nisam rekao, neće se dijete pričestiti, i nisam dijete isključio niti rekao da ga neću pričestiti. Samo sam rekao da treba stvoriti mogućnosti da se tom djetetu pomogne da se može pričestiti", rekao je don Anđelko Buljat u razgovoru s novinarkom Ines Grbić.

- Radi zaštite dostojanstva toga djeteta, ali i don Anđelka koji je nepravedno ocrnjen u javnosti, a ulaže vlastiti trud u osobnoj pripremi djece jer godinama ima iskustvo podjele sakramenata djeci s posebnim potrebama, Zadarska nadbiskupija ističe:

1. Župnik Buljat nije odbio roditelje djeteta pri njihovom traženju primanja prve pričesti za dijete.

2. Župnik je samo izrazio bojazan da ne zna „kako će dijete reagirati na primanje hostije", jer već ima iskustva u podjeli sakramenata djeci s posebnim potrebama, poznaje njihove (moguće) reakcije kao i odgovornu svećeničku savjest glede postupanja sa svetim otajstvima.

- Don Anđelko je rekao majci djeteta da mora na to pripaziti, bez ikakve zle namjere, niti je unaprijed odlučio da dijete neće pričestiti. Stoga se već javno ispričao i opet se ispričava obitelji ako su ga krivo shvatili, imajući puno razumijevanje i poštovanje za njihovu životnu situaciju.

Važno je istaknuti da župnik Buljat ima dugogodišnje iskustvo pastoralnog i katehetskog rada s djecom s posebnim potrebama. Još dok je bio župnik u Posedarju, prije 1990.-ih godina, redovito je odlazio u obitelj djeteta s posebnim potrebama kako bi držao pouku iz vjeronauka i pripremao ga za primanje sakramenta prve pričesti i krizme. U župi na Belafuži u Zadru mjesečno je imao susrete zajednice „Vjera i svjetlo", te su mu itekako poznate teškoće i s čime se sve susreću roditelji te djece. Uvijek im je izlazio ususret i davao konkretnu ljudsku i duhovnu podršku. Već je devetu godinu župnik u Benkovcu gdje je svake godine bilo neko dijete s posebnim potrebama i nikad nije bilo problema u radu s njima.

„Svi roditelji koji imaju djecu s posebnim potrebama u župi Benkovac, neka slobodno kažu jesam li ja ikad odbio njihovo dijete ili ih nisam pričestio" poručio je don Anđelko.

Dok izražava razumijevanje za osjećaje majke dotičnog djeteta i traži ispriku ukoliko je krivo shvatila župnika i osjetila se povrijeđenom, don Anđelko je spreman opet razgovarati s roditeljima. Ako roditelji hoće drugog svećenika da pripremi njihovo dijete i podijeli mu svetu pričest, župnik Buljat neće praviti probleme. Raduje ga udjeljivanje sakramenata.