Od tri nova diplomska studija na Sveučilištu u Zadru dva su popunjena.

Pomorski odjel u godini u kojoj je postao punoljetan za poklon je dobio potpunu vertikalu u obrazovanju pomorskog kadra. Naime, do sada su se na tom odjelu izvodila dva preddiplomska studija, a od ove akademske godine krenuo je i diplomski studij „Organizacija u pomorstvu". Interes pomoraca nije izostao - popunjeno je svih 60 mjesta.

Popunjena je i tri puta manja kvota za diplomski studij "Digitalno komuniciranje", uveden na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti kao svojevrsna zamjena za diplomski studij novinarstva, koji se ugasio nakon 15 godina. Uvođenjem novog studija na Sveučilištu su se htjeli prilagoditi novim kanalima komunikacije u suvremenom poslovanju. Naglasak je s novinarstva pomaknut na digitalni marketing i odnose s javnošću, a uz teorijsku, 23 studenta imat će priliku steći praktična znanja kroz obveznu stručnu praksu.

Iako je Zadar ovisan o turizmu, za njegov održiv razvoj i nema toliko interesa. Prema informacijama iz Rektorata, 11 studenata upisalo je "Održivi razvoj turizma", drugi novi diplomski studij na istom odjelu.

Slobodnih mjesta ima i na većini ostalih odjela. Uz očigledni pad interesa studenata, razlog za to je i taj što dio kandidata koji su se prijavili u sustav za upise ipak nisu završili preddiplomski studij.

Osim na dva nova programa, upisne kvote popunjene su i na diplomskim studijima: Sestrinstvo, Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Održivo upravljanje vodenim ekosustavima, Psihologija, Anglistika (znanstveni smjer) i Menadžment. Do danas je ukupno 453 studenta upisano u prvu godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zadru.