Prvi i za sada jedini rebalans Proračuna Grada Zadra priprema se u gradskoj upravi iz tri razloga koja je pojasnio pročelnik za financije Ivan Mijolović.

Grad treba osigurati novac za EU projekte koji su ove godine trošak, a dogodine će biti prihod. To su ITS, ZUM, zona Crno, okoliš Centra za mlade...

Drugi razlog je povećanje energenata zbog čega trgovačka društva u vlasništvu Grada Zadra traže povećanje nominalnog iznosa za svoje troškove, navodi pročelnik Mijolović. Koliko, to se još nije iskristalizirano kao ni iznos potreban za povećanje plaća u predškolstvu.

 - Iznos planiran u Proračunu nije dostatan zbog toga što im je osnovica usklađena prema plaćama u školstvu i zato što smo otvorili još jedan vrtić na Višnjiku, pojasnio je Mijolović.

To će biti krucijalna promjene u gradskoj blagajni a ostale mogu biti kozmetičke, dodaje pročelnik za financije.

Proračun je šest milijuna u plusu nakon šest mjeseci.

- U ovom trenutku stanje gradskih financija je stabilno, istaknuo je gradonačelnik Branko Dukić na današnjem kolegiju te najavio za ovaj tjedan sastanak sa svim predsjednicima klubova vijećnika.