Sala za vjenčanje kraj Zadra na drugom je bubnju privukla jedino ovrhovoditelja -  zagrebački H-ABDUCO.

Radi se o tvrtki koja je u više navrata po Hrvatskoj upravljala rasprodajom imovine preostale od loših plasmana kredita nekadašnje Hypo banke. Od njih su prije 7 godina preuzeli i tražbinu za danas manje poznati restoran koji je godinama radio u Vukovarskoj ulici u Murvici. Za preuzimanje tog stambeno-poslovnog objekta sada su ponudili cijenu jednaku početnoj na drugoj dražbi, u iznosu od 2,6 milijuna kuna. Kako dug dosadašnjeg vlasnika iznosi 4 milijuna kuna, što je više od postignute cijene, H-ABDUCO je zatražio da ga se oslobodi od plaćanja kupovnine.

Nakon zaključivanja ugovora, H-ABDUCO će od vjerovnika postati vlasnik nekretnine ukupne površine 2070 m2 od čega se 387 m2 odnosi na dvije zgrade i kuću, dok je ostatak upisan kao dvorište i pašnjak. Restoran sa salom za svadbe i skladištem nalazi se u prizemlju, dok je na katu zgrade stan uz kojeg se nalaze sobe s kupaonicom. Vrijednost cijelog stambeno-poslovnog objekta procijenjena je na 4,4 milijuna kuna.