Povećanje cijene karata Liburnije bilo je nužno kako bi se očuvala kakva-takva likvidnost ovog javnog prijevoznika, tvrdi gradonačelnik Branko Dukić u odgovoru što ga je dostavio vijećniku Ninu Mrčeli, a vezano o poskupljenju od 20 posto.
Podsjeća kako je zadnja korekcija cijena bila još prije 10 godina, kada su cijene goriva bile značajno manje, a državne subvencije zbog koronavirusa omogućile su preživljavanje u prvoj polovici 2021. godine. Kada su potpore ukinute Liburnija je ostala u nezavidnoj situaciji jer je promet značajno pao, a troškovi porasli.

- Od siječnja do lipnja 2022. godine materijalni troškovi u odnosu na prošlu godinu veći su za 49,10 %. To znači da je u predmetnom razdoblju samo zbog poskupljenja goriva došlo do povećanih troškova u apsolutnom iznosu od 2,8 milijuna kuna. Osim direktnih materijalnih troškova (gorivo, rezervni dijelovi, auto-gume), u istom razdoblju došlo je i do poskupljenja ostalih troškova (komunalne usluge, poštanske usluge, telefonske usluge, troškovi registracije itd.) za 18,90 %.

Očekivani porast prihoda temeljem odobrenog povećanje cijena do kraja 2022. godine je oko 2 milijuna kuna. Na temelju navedenih činjenica očigledno je da će i usprkos povećanju cijena, za kompletno pokriće svih troškova u 2022. godini biti potrebno osigurati dodatna sredstva subvencije, koja je i dalje manja od samih povećanih troškova za gorivo, navodi Dukić.

Priložio je i cijenu javnog prijevoza u drugim gradovima - u Puli i Osijeku je karta u jednom smjeru 11 kuna, u Zadru i Rijeci 12, a u Splitu 13. To treba uzeti s rezervom, jer je Liburnija povećala cijenu, dok su drugi u fazi traženja odobrenja za njihovo povećanje.

- S obzirom da se javni prijevoz financira isključivo od prihoda iz vlastitih usluga i subvencija jedinica lokalne samouprave, eventualno smanjenje cijena putnih karata moguće je jedino i isključivo u slučaju ako za navedeni umanjeni iznos dođe do povećanja subvencije, naveo je Dukić.