Izgradnja raskrižja na spoju Puta Biliga i Ulica Hrvatskog sabora (zaobilaznice) neće kasniti, iako se vijećniku Damiru Biloglavu, kako je to iznio na prošloj sjednici Gradskog vijeća, čini da se tamo ništa ne događa. Gradnju spoja dviju cesta usporedio je s gradnjom zgrade HNK u Zagrebu, koja je prije 100 godina izgrađena unutar godine dana.

- I to 1895. godine, u vrijeme kada je građevinska tehnologija bila na razini kariole, vinčeva, skela. Meni se čini da niti taj rok od godinu dana neće na kraju biti ispoštovan, pa sam htio čuti možemo li barem nakon godinu dana očekivati da ćemo otvoriti taj pristup zaobilaznice?, pitao je na sjednici.

Iz Gradske uprave upit su proslijedili Hrvatskim cestama, koje poručuju kako nema razloga za brigu.

- Hrvatske ceste d.o.o. kao investitor projekta su započele 15. 3. 2022. godine radove na rekonstrukciji i izgradnji raskrižja državne ceste D306 s ulicom Put Biliga u Zadru, sukladno Sporazumu o reguliranju međusobnih odnosa na rekonstrukciji i izgradnji raskrižja ulica Put Biliga i Hrvatskog sabora između Hrvatskih cesta d.o.o. i Grada Zadra. Obzirom da je ugovorom predviđeni rok završetka radova 12 mjeseci, možemo konstatirati da se odvijaju sukladno ugovorenoj dinamici, te do sada nije zabilježeno značajnije kašnjenje, odgovorili su iz HC.