Županijska lučka uprava Zadar započela je u rujnu radove na sanaciji luke Sv. Filip i Jakov. Luka je građena u različitim periodima te obnavljana u više navrata, što je rezultiralo razlikom u odabiru materijala, često lošije kvalitete i njegovom različitom obradom.

Sanacija je bila neophodna zbog abrazivnog djelovanja mora i diferencijalnog slijeganja što je uzrokovalo pomicanje kamenih blokova iz ležišta i lomljenjem istih. Također oštećena je i školjera kojoj prijeti urušavanje. Dio sjevernoj obalnog zida pretrpio je najviše oštećenja te će se zbog narušene stabilnosti srušiti dio koji se nagnuo i izgraditi novi, a kaverne ostalog dijela ispuniti betonom. Obnovit će se i hodna površina izvođenjem armirano-betonske podloge sa završnim opločenjem od postojećeg kamena, a na mjestima gdje nedostaje kamen vodit će se računa da se isti zamjeni što sličnijim primjerkom novog. Postojeća školjera će se presložiti i dohraniti kamenim blokovima.

Projekt vrijedan 2,6 milijuna kuna bez PDV-a sufinanciraju Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, ŽLU Zadar i Općina Sv. Filip i Jakov. Izvođač radova je Stipčević d.o.o. Zadar a predviđeno trajanje radova je 6 mjeseci.