Prostor 12 ambulanti u Poliklinici, kojeg je Dom zdravlja s kreditom od 5 milijuna kuna morao urediti kako bi u njega preselili iz zgrada koja je namjenski građana i preuređena, još neće tako brzo biti useljen. A nije ni dostatan za sve medicinske službe koje moraju iseliti iz zgrade bivše garnizonske ambulante u koju se planiraju preseliti županijske službe, dok će u potrokrovlju ostati uprava Doma zdravlja.

U kolovozu je Dom zdravlja kao podstanar kod zadarske bolnice dobio uporabnu dozvolu, ali je pitanje kad će dobiti dozvolu za rad koju izdaje Ministarstvo zdravlja. Komisija može doći u kontrolu struke jedino kada su ambulante opremljene, a apsurd je da ginekološke i pedijatrijske ambulante tu ne mogu useliti ako nemaju dozvolu za rad. U međuvremenu je bio sastanak s predstavnicima ginekoloških ambulanti na kojem su dogovorene moguće preinake prostora, odnosno da od minimalnih uvjeta dobiju optimalne koje su tražili ginekolozi i pedijatri.

Novi pročelnik za zdravstvo, Marko Kolega, o preseljenju se pisano očitovao:

"Što se tiče preseljenja zdravstvenih djelatnosti iz zgrade u ulici Ivana Mažuranića radi se o vrlo složenom postupku za koji je potrebna visoka razina koordinacije.

Naime, to su ordinacije koje u tom cijelom postupku preseljenja moraju održavati kontinuitet rada te Povjerenstvo koje imenuje Ministarstvo zdravstva treba dogovoriti način pregleda uvjeta koji će u najmanjoj mjeri ometati rad naših ordinacija i timova, a također treba voditi računa da se prilikom preseljenja ne ometa svakodnevni rad Poliklinike.

S obzirom da je postojeća oprema u svim ordinacijama na adresi I. Mažuranića u vlasništvu Doma zdravlja Zadarske županije te se navedena oprema dijelom preseljava na adresu Lj. Posavskog 7 u Polikliniku (pedijatri i ginekolozi), a dijelom na druge adrese (opća/obiteljska medicina, dentalna medicina i medicina rada) trenutno Dom zdravlja i Ministarstvo zdravstva dogovaraju dinamiku preseljenja. Preseljenje će zbog toga biti obavljeno u nekoliko faza.

Dom zdravlja dostavio je svu potrebnu dokumentaciju i imenovano je Povjerenstvo za djelatnosti pedijatrije i ginekologije, ali se još treba dogovoriti točan datum izlaska Povjerenstva te datum uskladiti s doktorima i tehničkom službom. Istovremeno se dogovaraju potrebne radnje za izlazak povjerenstva za druge djelatnosti na drugim lokacijama.

Važno je napomenuti da se u sklopu preseljenja ordinacija iz prostorija u ulici Ivana Mažuranića, osim pedijatara i ginekologa sele i medicina rada, 3 ordinacije obiteljske medicine, 2 stomatološke ordinacije te cijela patronažna služba. Svi oni čine jednu cjelinu za svih trebamo osigurati adekvatni zamjenski prostor. Realno je za očekivati da će se cijeli postupak preseljenja završiti u prvoj polovici iduće godine.