Što je sve napravljeno nakon kampanje gradske vlasti nazvane KVARTipo i tribina na kojima su građani pokazali zanimanje za uređenje svoje životne sredine?

Sudeći prema odgovoru kojeg smo dobili iz Grada Zadra, tek pola posla. U nekim kvartovima poput Poluotoka i Bilog briga nije se ništa taknulo, a sve što je napravljeno spada u redovno komunalno održavanje, s tom razlikom da su na njega ukazali građani. I zbog korone, projekt se nastavlja iduće godine. Gradske vlasti planiraju do 1. travnja ispuniti svoja obećanja.

A ovo je njihov opširan odgovor i detaljna informacija.

Grad Zadar je 2021. godine pokrenuo projekt participativnog budžetiranja „KVARTipo". Cilj projekta je otvoriti dodatan prostor za izravnu demokraciju i sudjelovanje građana u donošenju odluka na razini Grada sukladno njihovim potrebama i prioritetima, unaprijediti komunikaciju s građanima te povećavati transparentnosti i razine odgovornosti Gradske uprave. Za potrebe spomenutog projekta, u proračunu za 2022. godinu izdvojeno je četiri milijuna kuna namijenjenih malim komunalnim investicijama. Od preko 700 zaprimljenih i oko 400 prijedloga prihvatljivih za financiranje, građani su na tribinama ukupno izglasali 97 prijedloga malih komunalnih akcija. Najveći broj prijedloga izglasan je u okviru rada UO za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, a potom i UO za kulturu i sport.

Najveći broj malih komunalnih akcija odnosi se na: uređenje dječjih igrališta (18), projektiranje, ponajviše sportskih i dječjih igrališta (13), postavljanje horizontalne signalizacije (11), postavljanje komunalne opreme (11), uređenje javnih zelenih površina (7) i slično. Svi zapisnici s tribina objavljeni su na internetskoj stranici Grada Zadra i Facebook profilu KVARTipo.

S danom 1. listopada 2022. godine, izvršeno je oko 50 posto izglasanih malih komunalnih akcija. Za građane grada Zadra to u prijevodu znači da su zamijenjeni ili postavljeni uređaji javne rasvjete u Ulici Nadbiskupa Vicka Zmajevića, u Ulici Matije Vlačića te na odvojku kod Ulice Jakova Šubića od Cezana. Nadalje, u dijelu održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina gdje nije dozvoljen promet vozila realizirano je:

MO Crno - pored nogometnog igrališta - uređena je zarasla površina
MO Arbanasi - plaža Podbrig - dohranjena je plaža i igralište pijeskom
MO Kožino - postavljena je dodatna vertikalna signalizacija u ulici Zapadni put i Put sv. Bartula
MO Maslina - umjesto dohrane oblutkom pripremljena je podloga za montažu umjetne trave. Umjetna trava je postavljena.
MO Plovanija - postavljena je vertikalna signalizacija - prometno zrcalo na raskrižju Ul. Božidara Adžije i Nikole Tesle
MO Plovanija - postavljeni su uspornici u Ul. Otokara Keršovanija - tri praga
MO Puntamika
- postavljena dodatna vertikalna signalizacija na raskrižju Ul. A.G. Matoša i Vladana Desnice
MO Višnjik - postavljanje vertikalne signalizacije - postavljen je jedan prag uspornika
MO Brodarica -postavljena nova horizontalna i vertikalna signalizacija u Ul. Denisa Špike
MO Molat - uvedena je sezonska regulacija prometa (ljetni i zimski režim)
Vezano za urbanu opremu, u brojnim mjesnim odborima realizirano je postavljanje klupa, oglasnih ploča, koševa za smeće, koševa za pseći izmet, zaštitnih ogradica za zelene površine, setova klupa sa stolovima, točnije:
MO Arbanasi: klupe u uvali Bregdetti na otočiću sv. Klement
Mo Crvene kuće: klupe u ulici Ive Mašine
MO Bokanjac: klupe na predjelu Bokanjački bunari
MO Sinjoretovo: oglasna ploča i dva koša za smeće
MO Ričine: u ulicama Tomislava Ivčića, Josipa Jovića i Vlatka Mačeka postavljeno je niz klupa, koševa za smeće te koševi za pseći izmet, dok su vrata i ograda za dječje igralište u ulici Ante Starčevića u izradi
MO Ričina: postavljanje komunalne opreme u ulici Ante Starčevića (?)
MO Maslina: u ulici Franje Petrića postavljen set: dvije klupe i stol
MO Puntamika: duž cijele Obale kneza Domagoja postavljeni brojni koševi za smeće kao i u ulicama S. Raškaj, E. Vidovića, C. Medovića te zaštitne ogradice od Yachtinga do plaže
MO Vidikovac: postavljeno 5 oglasnih ploča
MO Vela Rava: ograđeno dječje igralište i postavljene klupe
MO Brodarica: uređena tzv. piknik zona tj. 4 seta klupa sa stolovima u ulici Put Petrića te u ulici Đure Sudete postavljen niz zaštitnih ogradica oko zelene površine
Što se tiče izgradnje dječjih igrališta, izrada projektne dokumentacije za 6 mjesnih odbora je u tijeku te će se do kraja godine prema njima izgraditi niz istih. Postojeća dječja igrališta su se također obnavljala, kako kroz redovno održavanje, tako i kroz projekt KVARTipo, kao npr. izmjena gumene podloge na dječjem igralištu Zgon u Diklu.

U dijelu održavanja javnih zelenih površina, Nasadi su prokrčili puteve od Gornjih Petrčana do Kožina, od Donjih Petrčana do bunara pa sve do Kožina i sada rade male poprečne putove kroz koje ne može stroj.
Naposljetku, postavljen je koš u ulici Put Murata na Višnjiku te dva koša na košarkaškom igralištu na otoku Istu prije održavanja tradicionalnog košarkaškog turnira.

Radi pomicanja termina održavanja tribina uslijed tada važećih epidemioloških mjera s početka 2022. godine na proljeće 2022. godine, krajnji planirani rok izvršenja svih izglasanih prijedloga je I. kvartal 2023. godine.