I dok se skoro godinu dana od završetka preuređenja Providurove palače čekalo na opremanje za koje je projekt AB Foruma bio spreman tek u lipnju ove godine, neuobičajenom brzinom donesena je odluka o odabiru ponuđača za dvije od pet skupina. Gradonačelnik Branko Dukić potpisao je to 3. listopada, jučer je sve bilo podređeno Premijeru, a danas je objavljeno poništenje natječaja za tri skupine i odabir za dvije.

Na natječaj ukupne vrijednosti 1,5 milijun kuna, izabrana je firma Con Formo iz Osijeka s ponudom 271 972 kune za tipski namještaj. Procjena je bila 317 700 kuna, sve bez PDV-a. Najveći dio predviđenog novca otići će na reflektore s kojima će splitski Random opremiti izložbene prostore Providurove za 663 tisuće kuna. Njihova ponuda je prihvaćena mada je procjena vrijednosti prema troškovniku AB Forum bila 513 400 kuna. Te dvije ponude "pojele su  935 tisuća kuna od ukupne procjene vrijednosti natječaja od 1 493 334 kuna.

Grad Zadar će morati ponoviti natječaj jer se nitko nije javio za nabavu ovlaživača zraka bez kojih nema izložbi (s procjenom od 87 274 kuna), za rasvjetu u vrijednosti nabave od 110 tisuća kuna te građevinsko- obrtnički radovi za uređenje kafeterije u prizemlju Providurove palače. Procjena tog posla u natječaju je 465 060 kuna i nitko se nije javio. To je zamišljeno kao interna ugostiteljska ponuda uz mali atrij kraj Gradske knjižnice. Hoće li ga iz Grada Zadra dati u zakup, taj odgovor sigurno još nemaju.

 
Ali je činjenica da Providurova palača neće biti tako brzo opremljena, a kamoli da će se urediti kafeterija s obzirom na neuspjeli natječaj u koji su udrobljeni radovi i oprema.