U nedjelju 9. listopada u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti u pripravnosti je Dijana Paleka dr. med. dent.

Zahvati će se obavljati u ordinaciji dentalne medicine na adresi I. Mažuranića 28 b, Zadar, u vremenu od 8 do 20 sati, isključivo uz prethodni dogovor na broj telefona 099 789 1071.