Prošlog tjedna smo dobili fotografiju našeg sugrađanina kojom je želio upozoriti na stanje kuće koje nije samo opasno već je i neprimjereno povijesnoj vrijednosti i vidljivosti te kuće uz Branimirovu obalu.

Radi se o kući Čorak koju zadarska povjesničarka umjetnosti Marija Stagličić vezuje uz 1904. godinu i njezinog vlasnika Izidora Čorak. Naša potraga za informacijama kada će biti sanirano oštećenje „zuba vremena" koje ne podliježe EU energetskoj obnovi, završila je na adresi nadležnih: tvrtki Zadar stan kao upravitelju te zgrade te Konzervatorskom odjelu bez čijih uvjeta nema radova. Ali ima informacija o dugo pripremanoj obnovi.

- Kuća Čorak nije pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, ali se nalazi unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Zadra upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, ističe se u odgovoru iz Konzervatorskog odjela.

- Prema članku 20. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, vlasnik, odnosno nositelj prava i drugi imatelj, obvezan je postupati s kulturnim dobrom s dužnom pažnjom, a osobito ga čuvati i redovito održavati te provoditi mjere zaštite sukladno Zakonu i drugim propisima.
Stoga je 2018. godine, konzervatorsko-restauratorski elaborat obnove za predmetnu građevinu izradio Structor d.o.o. Šibenik, no zbog nedostatka sredstava, a potom i posljedica epidemije radovi su bili odgođeni. Prema dostupnim informacijama vlasnici stanova u kući Čorak trenutno razmatraju četiri ponude te do kraja godine planiraju početak radova, najavljeno je u odgovoru na novinarski upit kojeg smo dobili posredstvom Renate Margaretić Urlić, glasnogovornice Ministarstva kulture.

I direktor Zadar stana, Dubravko Burić, pisano se očitovao.

- Sanacija pročelja i fasade na spomenutoj višestambenoj zgradi podliježe potrebnoj suglasnosti konzervatora, te se na temelju njihovih smjernica izradio i projekt. Nakon izrade projekta u suglasju sa stanarima, pristupilo se prikupljanju ponuda. Dio radova mogu izvesti samo licencirani izvođači-restauratori, te očekujemo da suvlasnici odaberu izvođača radova, informacija je direktora Zadar stana.