Prošlog mjeseca, Grad Zadar je drugi put mijenjao plan javne nabave za 2022. godinu za natječaje koji su u tijeku.

Neku natječaji bit će pretvoreni u pregovarački postupak bez prethodne objave, kao što je sanacija skakaonice na bazenu Kolovare za procijenjenih 820 tisuća kuna, bez PDV-a. Na natječaj za taj milijunski posao nitko se nije javio.

Među dodanim javnim nabavama je usluga izrade aplikacije za proračunsku transparentnost za svega 20.000 kuna. Pa je li toliko košta stabilnost gradske vlasti? Naime, vijećnik Enio Meštrović je najavio kako će blokirati sve odluke dok se ne ispune njihovi amandmani, nadzornici te vidljivo trošenje proračunskog novca.

Druga javna nabava koja također upada u oči je izrada Glavnog projekta uređenja pješačkih staza na Obali kralja Petra Krešimira IV iako postoji projekt uređenja zelene površine zadarske rive koji neće ni biti revolucionaran. Radi se o pješačko-biciklističkim stazama koje ćemo kao i zelenilo nominirati prema europskim fondovima, doznaje se od Darka Kasapa, pročelnik Odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje koje je preuzelo taj posao uređenja dijela zapuštene rive.

Najnovijim izmjenama plana javne nabave, u Odjelu za graditeljstvo su predvidjeli i izradu projektne dokumentacije za garažu na Bilom brigu. Tako piše u javnoj nabavi, a pročelnik Kasap ispravlja jer se radi o studiju koja će ispitati lokaciju  uz Put Biliga gdje postoji uređeno parkiralište s pristupom te ono izvan zida koje to nije. Za razliku od puno skuplje izrade projektne dokumentacije za garažu ispod platoa hotela Iž, koja se za 199 tisuća kuna radi za građevinsku dozvolu, iznos za studiju je planiran na uobičajenih 69 tisuća kuna bez PDV-a.

Najveća pojedinačna dopuna javne nabave iznosi 3,5 milijuna kuna za rekonstrukciju i izgradnju prometnica spoja UPU Vidikovac II i ulice Put Bokanjca i to za fazu 1 b. To je tamo gdje Elektra još nije nastavila davno započete radove na izgradnji svog skladišta.