Sveučilište u Zadru partner je u projektu Europska noć istraživača koji će se 30. rujna 2022. godine održati paralelno u 25 europskih država, a provodi se u suradnji sa Sveučilištem u Splitu, Institutom za oceanografiju i ribarstvo, Mediteranskim institutom za istraživanje mora, Institutom za jadranske kulture i melioraciju krša, Sveučilištem u Dubrovniku, Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, Sveučilištem u Rijeci te STEP RI- znanstveno-tehnološkim parkom Sveučilišta u Rijeci u sklopu projekta Blue Connect.

Organizacija Europske noći istraživača glavna je aktivnost projekta Blue-connect, punog naziva Reconnect science with the blue society, koji je jedan od 48 projekata odobrenih za financiranje putem Marie Skłodowska - Curie poziva u okviru programa Horizon Europe (broj ugovora: 101061595), čime se Europska noć istraživača vratila u Hrvatsku prvi put nakon 2019. godine.

Blue-connect okuplja partnere iz pet glavnih obalnih gradova sredozemnog dijela Hrvatske, čija istraživanja uvelike karakteriziraju prirodni, biomedicinski, ekološki, društveni i gospodarski aspekti mora.

Glavni cilj projekta Blue-connect je ponovno povezivanje znanosti s društvom približavanjem istraživanja i istraživača javnosti, jačanjem javnog priznanja znanosti i istraživačkog obrazovanja, te izgradnjom povjerenja i razumijevanja znanosti i njezinog utjecaja na plavo društvo u plavoj regiji.

Projektom je predviđena organizacija dvaju izdanja Europske noći istraživača (30. rujna 2022. i 29. rujna 2023. godine), ali i cijeli niz zanimljivih aktivnosti u okviru radnog paketa Kampanja podizanja svijesti koji uključuje javna predavanja, tribine i radionice (namijenjene svim dobnim skupinama) kojima se naglašava važnost istraživačkog rada te najavljuje glavna aktivnost - Europska noć istraživača. Uz navedeno, tijekom cijele godine istraživači će u okviru radnog paketa Istraživači u školama posjećivati osnovne i srednje škole kako bi učenicima približili znanstvena postignuća te pobudili njihov istraživački duh i želju za ostvarenjem karijere u znanosti.

Posjetitelji će imati priliku sudjelovati u 25 interaktivnih radionica, igara, edukativnih izložbi i predavanja koja će se održati u Providurovoj palači od 17:00 do 22:00 sata 30. rujna 2022. na kojima će istraživači predstaviti najnovija znanstvena otkrića na razumljiv i zabavan način te približiti svoj rad javnosti i pokazati utjecaj znanosti na naš svakodnevni život.

Svi su sadržaji besplatni i otvoreni svim zainteresiranima.