Samo nekoliko dana nakon sjednice Gradskog vijeća na kojoj je jedna od vrućih tema bio i kamion Čistoće koji je navodno iznajmljen kolegama u Čistoći Dubrovnik, ova je gradska firma raspisala još dva natječaja za nabavu dva nova vozila, jedno za skupljanje otpada i jedno za odvoz smeća.

Prvo je 16. rujna objavljen je natječaj za nabavu specijalnog vozila za sakupljanje, sabijanje i prijevoz komunalnog otpada najveće dopuštene mase 26 tona s ugrađenim sustavom za pranje spremnika za otpad putem financijskog leasinga, a procijenjene vrijednosti 2,9 milijuna kuna bez PDV-a. Zatim je 20. rujna objavljen i natječaj javne nabave male vrijednosti za nabavu specijalnog vozila „autopodizač" najveće dopuštene mase 18 tona također putem financijskog leasinga. Procijenjena vrijednost nabave je milijun kuna bez PDV-a.

Ponude za oba natječaja otvarat će se u listopadu, a osim cijene ponude u obzir će se uzimati i jamstveni rok vozila.