Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja Cukrići - Zadar i Grad Zadar u listopadu i studenom ove godine organiziraju radionice sa tematikom koja je posvećena hrani i emocijama.

Prva tema pod nazivom Hrana i emocije - Zašto se prejedamo održat će se 5. listopada 2022., a druga tema Tehnike svjesnog jedenja - Neka hrana ostane hrana će se održati 9. studenoga 2022. godine (da bi se pohađala druga radionica, potrebno je educirati se na prvoj). Lokacija održavanja obje radionice je Code Hub, Sveučilište u Zadru, Ulica Dr. Franje Tuđmana 24D, 23000 Zadar, u tri raspoloživa termina, od 12:00 do 14:00 sati, 16:00 do 18:00 sati i 18:00 do 20:00 sati.

Prijavu na radionice moguće je izvršiti putem obrasca za registraciju.

Radionice će voditi stručnjaci iz Centara za poremećaje hranjenja BEA koji je osnovan 2012. godine radi pružanja podrške oboljelima od poremećaja hranjenja i njihovim obiteljima, provođenja preventivnih programa, educiranja javnosti te povezivanja stručnjaka iz Hrvatske i inozemstva u stvaranju što kvalitetnijeg sustava prevencije i liječenja oboljelih od anoreksije, bulimije i nespecifičnog poremećaja hranjenja (uključivo emocionalno prejedanje). Ime Centra za poremećaje hranjenja BEA nastalo je kao skraćenica različitih dijagnoza poremećaja hranjenja: BULIMIJA, EDNOS ( nespecifični poremećaj hranjenja) i ANOREKSIJA.

Radionice su organizirane u sklopu Projekta CUKAR 5.0, ukupne vrijednosti 467.320,80 HRK koji je sufinancirala EU iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 397.222,68 HRK te Ured za Udruge Vlade RH u iznosu 70.098,12 kuna u okviru Poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice".